Uutiset

Liikekumppanuustukea nyt saatavilla myös jo käynnistyneen liiketoiminnan kehittämiseen

12.10.2022

Finnpartnership-ohjelman rahallista avustusta, liikekumppanuustukea, voi kuluvalla ohjelmakaudella hakea myös jo käynnistyneen liiketoiminnan kehittämiseen kohdemaassa. Uudistuksen myötä liikekumppanuustukeen on lisätty uusi hankevaihe nimeltä ”olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen”, jonka avulla yritys voi jatkaa tai syventää etabloitumistaan hankkeen kohdemaassa.

Tässä olennaisimmat tärpit asiaan liittyen:

 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on kohdemaahan perustetun yrityksen rekisteröintitodistus tai kehitysmaapartnerin kanssa solmittu yhteistyösopimus (esim. alihankintasopimus)
 • Tukea voi hakea joko kohdemaahan perustetun yrityksen nimissä (mikäli tällä on vähintään 20-prosenttinen suomalainen omistus), tai suomalaisen emoyhtiön nimissä (mikäli emoyhtiö on hankkeen suora taloudellinen hyödynsaaja)
  • Mikäli tukea haetaan kohdemaahan perustetun, suomalaisomisteisen yrityksen nimissä, tulee kohdemaassa olevalla yrityksellä olla suomi.fi -tunnisteet. Lisätietoa Digi- ja väestöviraston verkkosivuilta.
  • Tuki myönnetään hakijalle itselleen syntyviin hankekustannuksiin. Tukea ei siis voi käyttää vaikkapa liiketoimintakumppanin kulujen kattamiseen.
 • Tukea voi hakea, vaikka hankkeen aiemmissa vaiheissa ei olisi hyödynnetty liikekumppanuustukea
 • Jos hankkeeseen on aiemmin käytetty liikekumppanuustukea, lasketaan aiemmin myönnetyt tuet osaksi hankekohtaista enimmäiskiintiötä (200 000 euroa de minimis -hankkeet / 400 000 euroa de minimikseen kuulumattomat hankkeet)
 • Tuen tulee kohdistua koulutus- tai selvitystoimintaan, joka liittyy yhteen tai useampaan seuraavista:
  • a. tuoteportfolion laajentaminen
  • b. uusien tavarantoimittajien ja
  • c. alihankinta- tai vastaavien partnereiden löytäminen
  • d. toiminnan kehittäminen helpommin skaalattavaksi
  • e. investointitarpeiden ja niiden rahoituksen selvittäminen
  • f. työolojen parantaminen/kehittäminen
  • g. toiminnan kehittäminen vastuullisemmaksi.

Tukea ei siis voi käyttää esim. investointeihin, tuotekehitykseen tai rekrytointeihin.

Haluatko kuulla lisää? Osallistu verkon välityksellä järjestettäviin kuukausittaisiin hakemustyöpajoihimme (seuraava paja järjestetään 17.11.), tai ole yhteydessä liikekumppanuustukihenkilöstöömme.

Jaa sosiaalisessa mediassa