Uutiset

Liikekumppanuustuen ehdot päivittyvät 1.1.2024 alkaen

18.12.2023
nainen tietokone

Päivitetyt liikekumppanuustuen ehdot tulevat voimaan 1. tammikuuta 2024 alkaen. Päivitys koskee tukiprosentteja sekä pilotoinnin sallimista hankevaiheessa 7: olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa. 

Vuoden 2024 alusta alkaen madalletaan vähiten kehittyneiden maiden ja hauraiden maiden tukiastetta 85 %:sta 75 %:iin pk-yrityksille ja 50 %:iin suuryrityksille. Samalla nostetaan pk-yritysten alemman keskitulotason maiden tukiastetta 75 %:iin.

Ukraina säilytetään ainoana maana 85 % tukikategoriassa.

Lisäksi pilotointi lisätään tukikelpoisiin toimintoihin myös hankevaiheessa 7: olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa. Teknologian ja ratkaisujen pilotoinnin ja demonstraatioiden tulee liittyä kohtiin a. tuoteportfolion laajentaminen, c. alihankinta- tai vastaavien partnereiden löytäminen, d. toiminnan kehittäminen helpommin skaalattavaksi ja/tai e. investointitarpeiden ja niiden rahoituksen selvittäminen.

Teknologian ja ratkaisujen pilotoinnin tukeminen mahdollistaa suomalaisen osaamisen soveltamisen kehittyvien maiden tarpeisiin. Liikekumppanuustuella madalletaan yritysten kynnystä tämän riskin ottamiseksi. Teknologian ja ratkaisujen pilotointi ja demonstraatiot ovat ehtomuutoksen myötä tukikelpoisia toimintoja myös jo kohdemaahan etabloituneille yrityksille.

Päivitetyt ehdot julkaistaan Finnpartnershipin nettisivuilla 2.1.2024.

Finnpartnership tukee kaupallista kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehittyvissä maissa

Finnpartnership tarjoaa liiketoimintaan liittyvää neuvontaa, valmisteluun liittyvää rahoitusta sekä kontakteja, joiden avulla kestävä liiketoiminta kehittyvissä maissa saadaan käyntiin. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu siemenrahaksi kaupalliselta rahoituspohjalta toteutuvaan liiketoimintaan, jolla on myönteisiä kehitysvaikutuksia hankkeen kohdemaassa. Tukirahaa voidaan myöntää suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden liikekumppanuushankkeille.

Tukea voi saada esimerkiksi kumppanin etsimiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen. Tukea voi käyttää myös olemassa olevan liiketoiminnan vahvistamiseen tai jatkohankkeisiin sekä pilotointiin.

Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu yritysten, kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden käyttöön. Liikekumppanuustukea voi hakea ympärivuotisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa