Menestystarinat

Kolumbian kautta kiinni YK:n hankintoihin

11.06.2024
Tespack portable solution

Kannettavia energiaratkaisuja toimittava Tespack pääsi UNDP:n kumppaniksi Kolumbiassa ja keskustelee nyt YK-järjestöjen kanssa yhteistyöstä laajemminkin. Finnpartnershipin tuki auttoi hyvin alkuun.

YK-järjestöt ovat keskittäneet hankintansa eri puolilla maailmaa sijaitseviin hankintakeskuksiin. Yritys voi kuitenkin päästä niiden kumppaniksi myös järjestöjen maatoimistojen kautta.

Tätä tietä on käyttänyt onnistuneesti espoolainen Tespack, joka on aloittanut yhteistyön YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa Kolumbiassa. Yrityksen kannettavia energiaratkaisuja hyödynnetään järjestön kansalaisten oikeuksia, osallisuutta ja rauhaa vahvistavassa koulutushankkeessa Etelä-Amerikan maan syrjäisillä seuduilla. ”Aurinkoenergialla toimiva kannettava ratkaisumme soveltuu erinomaisesti avustusjärjestöjen hankkeeseen maaseutukylissä, joissa sähkönsaanti verkon kautta on epävakaata ja katkokset yleisiä”, Tespackin toimitusjohtaja Mario Aguilera sanoo.

Finnpartnershipin tuki mahdollisti pilotoinnin

Tespackin operatiivinen johtaja Caritta Seppä sanoo, että pienen startup-yrityksen on äärimmäisen vaikeaa menestyä YK-järjestöjen hankintakeskusten tarjouskilpailuissa. Siksi yritys päätti lähteä luomaan suhteita maatasolla. Avustusjärjestöt eivät kuitenkaan tee hankintapäätöksiä ennen kuin laitetta on testattu ja se on todettu kenttäoloihin ja tarpeisiin soveltuvaksi. ”Tässä meitä auttoi suuresti Finnpartnershipin tuki, jonka avulla pystyimme aloittamaan pilotoinnin ja testaamaan ratkaisun toimivuutta Kolumbiassa yhdessä UNDP:n kanssa. Suomen valtiolta saatu tuki lisäsi osaltaan luottamusta meitä kohtaan”, Seppä sanoo.

Finnpartnership tarjoaa kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettaviin pilottihankkeisiin tukirahaa, joka on suunnattu teknologian testaamiseen ja käyttöönottoon kohdemaassa. Tarjottavan liikekumppanuustuen tavoitteena on edistää yritysten kaupallista yhteistyötä niin sanottujen ODA-kelpoisten (Official Development Assistance) kansainvälisten järjestöjen kanssa. ODA-kelpoisiin toimijoihin kuuluvat kehitysyhteistyötä tekevät YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset, EU ja kansainväliset kansalaisjärjestöt.

Tespack käytti Finnpartnershipin tukirahaa muun muassa kenttämatkojen vaatimiin kuluihin Kolumbiassa. Lisäksi laitteiden käyttöön opastavat opetusvideot ja muu materiaali oli tuotettava espanjaksi.

Laite sopii hyvin vaativiin oloihin

Liikkeelle lähtöä Kolumbiassa vauhditti se, että Mario Aguilera on itse bolivialainen ja hallitsi kielen. Kenttämatkat UNDP:n työntekijöiden kanssa hahmottivat tarpeet, joiden ratkaisussa Tespack voi auttaa.

Tespackin kannettava energiaratkaisu on kymmenen kiloa painava ja reppuun rakennettu järjestelmä, joka koostuu aurinkokennostosta, modulaarisesta akustosta ja yrityksen kehittämästä ohjelmistosta. Aurinkosähköstä saadaan virta laitteeseen integroidulle projektorille, jonka avulla koulutuksia voidaan järjestää ilman verkkovirtaa missä tahansa sopivassa paikassa. Laitteen irrotettavia akkuja on mahdollista käyttää myös esimerkiksi matkapuhelimien tai kannettavien tietokoneiden lataukseen. Uusimmissa malleissa on myös hotspot-toiminto, jolla nettiyhteys voidaan jakaa langattomasti lähellä oleville. Nettiyhteyden ansiosta Tespack pystyy keräämään tietoa esimerkiksi akkujärjestelmän toiminnasta ja hyödyntämään tietoa tuotekehityksessä ja tuotetuessa.

classroom with Tespack portable system

Tavoitteena YK-hankkeet muissakin maissa

UNDP:n ohella Tespackin kannettavia energiajärjestelmiä käyttää Kolumbiassa Solidaridad Network. Kansainvälisellä kansalaisjärjestöllä on maassa hanke, joka kouluttaa maanviljelijöitä kestäviin viljelymenetelmiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kolumbiassa on tällä hetkellä käytössä runsaat 20 Tespackin kannettavaa energiajärjestelmää. Caritta Sepän mukaan UNDP:n kanssa keskustellaan uusien laitteiden toimittamisesta. Tarvetta kannettaville energiajärjestelmille on esimerkiksi naapurimaa Venezuelasta tulleiden pakolaisten avustushankkeissa. ”Ajatuksena oli lähteä pienestä liikkeelle ja skaalata toimintaa sitten suuremmaksi”, Seppä sanoo.

Hän uskoo, että Kolumbiassa saavutetut onnistumiset auttavat avaamaan ovia myös UNDP:n muihin maatoimistoihin. Ne toimivat referenssinä muillekin YK-järjestöille. ”Tavoitteemme ovat solmia pitkäaikaisia hankintasopimuksia YK-järjestöjen kanssa. Niiden saaminen edellyttää kuitenkin vielä lisää pilottihankkeita”, Seppä toteaa.

Tespackin ratkaisu on osoittanut toimivuutensa Kolumbiassa, mutta sama pitää osoittaa myös esimerkiksi Aasian ja Afrikan maissa. Sepän mukaan yritys käy parhaillaan UNDP:n kanssa keskusteluja aloitettavasta yhteistyöstä Syyriassa. Myös YK:n väestörahasto UNFPA on kiinnostunut yhteistyön aloittamisesta.

Tespackin järjestelmää on kokeiltu myös Pelastakaa lapset -järjestön hankkeissa Sambiassa, Somaliassa ja Keniassa. Mario Aguileran mukaan Sambiassa suomalaisyritys on lisäksi sopinut maan opetusministeriön kanssa toteutettavasta pilottihankkeesta, jossa Tespackin ratkaisulla sähköistettäisiin 800 koulua. Aguileran mukaan valmistelut hankkeen käynnistämisestä ovat edenneet loppusuoralle.

Kuvat: Tespack

Jaa sosiaalisessa mediassa