Uutiset

Kestävä kehitys keskiössä Finland Pakistan Business Summitissa

04.06.2024
Finland Pakistan Business Summit

Finnpartnership osallistui Finland Pakistan Business Councilin järjestämään Finland Pakistan Business Summitin Karachissa 21.5.2024. Tilaisuuden läpileikkaava teema oli kestävä kehitys ja siihen osallistui noin 125 henkilöä usealta eri toimialalta.

Aamupäivän osio koostui energia- ja rakennusalaan sekä digitalisaatioon keskittyvistä paneelikeskusteluista. Kestävät energiaratkaisut, kaupungistumisen ja infrastruktuurin tarpeet ja haasteet sekä digitalisaation rooli lähitulevaisuuden kehityksessä ovat isoja teemoja vajaan 240 miljoonan ihmisen markkinalla. Tarve kestäville ratkaisuille on ilmeinen, huomioiden, että Pakistanin väkiluvun odotetaan kasvavan 370 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.

Summitiin osallistui yhteensä kuusi suomalaista energia-, rakennus- ja tietotekniikan alan sekä tuontiin ja tutkimukseen keskittyvää yritystä.

Finnpartnershipin vetämässä iltapäiväosiossa fokuksessa olivat tekstiilit, käsityöt, kodin sisustus ja muoti.  Aalto yliopistosta kestävästä muodista ja tekstiileistä väitellyt yrittäjä Marium Durrani esitteli, kuinka perinteistä käsityötä on yhdistelty suomalaiseen muotiin sekä jakoi ideoita, kuinka entisestään vahvistaa käsityöläisten taitoja, elinkeinoa sekä yhteisöjen kestävyyttä Pakistanissa.

Finnpartnership esitteli 12 suomalaista alan yritystä, jotka ovat kiinnostuneita Pakistanin markkinoista. Tilaisuudessa kerrottiin myös mahdollisuuksista, kuinka suomalaiset ja pakistanilaiset toimijat voisivat tehdä yhteistyötä kestävän muodin ja käsityön alalla. Lisäksi Circle Women, joka edistää muun muassa naisten digitaalisen lukutaidon kehittämistä ja yrittäjyyttä, esitteli toimintaansa ja kertoi naisten kohtaamista haasteista sekä keinoista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tilaisuus oli jatkumoa vuonna 2023 järjestetyille tilaisuuksille, jonka tuloksena Finnpartnership on tukenut vuosina 2023-2024 yhteensä 10 hanketta, joissa suomalaisyritys pyrkii aloittamaan liiketoiminnan tai muodostamaan pitkäaikaisen liikekumppanuuden Pakistanissa. Lue Finnpartnershipin vuoden 2023 Pakistanin tilaisuudesta täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa