Menestystarinat

Kauppahuone edistää ympäristöteknologian käyttöönottoa Vietnamissa

24.11.2020

KaukoInternational etsii Vietnamista hankkeita, joissa uuden teknologian ja osaamisen avulla parannetaan ympäristön tilaa. Finnpartnershipin tuki auttoi oikeiden kumppaneiden löytämisessä.

Espoolainen KaukoInternational Oy Ltd integroi teknologiayritysten tuotteita ja palveluita kokonaisuuksiksi ja tarjoaa niitä kansainvälisillä markkinoilla. Viisi vuotta sitten Kaukomarkkinat Oy:stä irtautunut yritys on suuntautunut etenkin Aasian kasvumarkkinoille.

Toimitusjohtaja Niiles Airola kuvaa KaukoInternationalia perinteiseksi kauppahuoneeksi. Yrityksen tehtävänä on luoda valituilla markkinoilla kontaktit asiakkaisiin ennen kuin päämies tulee mukaan mahdollisiin hankkeisiin. Työssä hyödynnetään paikallisia resursseja, ihmisiä ja verkostoja.

Vietnamissa suomalaisyritys on toiminut paikallisen edustajan kautta vuodesta 2001 lähtien, mutta neljä vuotta sitten nopeasti kehittyvän maan markkinoilla haluttiin ottaa aiempaa vahvempi jalansija.

Kumppanin valintaan kannattaa panostaa

Lähestymistavaksi valittiin oman tytäryhtiön perustaminen ja yhteistyö paikallisten kumppaneiden kanssa. Liiketoimintamallin valmisteluun ja kumppaneiden tunnistamiseen yritys sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea.

Airolan mukaan suomalaisyrityksen edustajat tapasivat ja haastattelivat useita potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Pitkien keskustelujen jälkeen päätettiin solmia yhteistyösopimus kahden paikallisen yrityksen kanssa.

”En usko ensitreffit alttarilla -konseptiin, vaan hyvä yhteistyösuhde vaatii pidempiaikaista tuntemusta”, Airola korostaa.

KaukoInternationalin tytäryhtiö aloitti toimintansa Vietnamin suurimmassa kaupungissa Ho Chi Minhissä vuonna 2018.

”Olisimme Vietnamissa aivan eri lähtökohdissa ilman Finnpartnershipin tukea. Tuki antoi mahdollisuuden tehdä entistä paremmin taustatyötä ja käydä tapaamassa potentiaalisia kumppaneita”, KaukoInternationalin hallinto- ja markkinointipäällikkö Sini Suomela sanoo.

Ympäristöteknologian kysyntä kasvaa

Vietnamissa KaukoInternationalin liiketoiminnan fokus oli pitkään paperi- ja selluteollisuudessa, mutta sittemmin painopiste on siirtynyt entistä selvemmin ympäristöteknologiaan ja energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Niiden kysyntä kasvaa nopeasti myös Vietnamissa.

”Haluamme muuttaa mustaa maailmaa vihreäksi ja vauhdittaa ympäristöystävällisemmän teknologian käyttöönottoa”, Niiles Airola tiivistää.

KaukoInternational etsii asiakkaita yrityksistä ja julkiselta sektorilta. Vietnamissa keskustelut ovat edenneet pisimmälle aluehallintojen kanssa.

”Olemme nyt muun muassa viemässä eteenpäin yhden provinssin kehityssuunnitelmaa yhdessä suuren suomalaisen konsulttiyrityksen kanssa. Siihen liittyy esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa ja älykkäitä ratkaisuja katuvalaistuksessa”, Airola sanoo.

Provinssin kehityssuunnitelmassa hahmotetaan hankkeita, joita toteuttamaan valitaan sopivimmat toimijat. Airola uskoo, että pitkäjänteinen ja kärsivällinen työ tuottaa tulosta.

”Ja kun yhteistyö yhden provinssin kanssa tuottaa tuloksia, saaduilla referensseillä on mahdollista saada kutsuja muilta provinsseilta.”

Ympäristöpuolella potentiaalinen alue Vietnamissa on myös kunnallisen jätehuollon kehittäminen. Esimerkiksi lietteiden käsittelyyn ja orgaanisten ainesten hyödyntämiseen energiantuotannossa tarvitaan uusia ratkaisuja.

”Vietnamissa menestyminen edellyttää kulttuuristen asioiden tarkkaa huomioimista. Vaikka vietnamilaiset sanovat toimivansa kansainvälisten pelisääntöjen mukana, paikalliset tavat ovat juurtuneet syvälle.”

Kuva: KaukoInternational

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista