Uutiset

Kauppa- ja investointimahdollisuudet keskiössä EU:n, Kenian ja Tansanian yritysfoorumeilla

03.03.2023

3.3.3023

Finnpartnershipin Afrikan aluekoordinaattori Elizabeth Okunda osallistui helmikuun lopulla kahteen suureen kansainväliseen bisnesfoorumiin. EU-Kenya Business Forum järjestettiin Nairobissa, Keniassa 21.–22.2. ja sitä seurasi EU-Tanzania Business Forum, joka pidettiin Dar es Salaamissa 23.–24.2. Tapahtumiin osallistui EU:n sekä Kenian ja Tansanian hallituksien edustajia, yritystukijärjestöjä, sijoittajia ja rahoituslaitosten edustajia. Ensimmäistä kertaa järjestettyjen foorumien tavoitteena oli esitellä liiketoimintamahdollisuuksia Keniassa ja Tansaniassa sekä kartoittaa kauppa- ja investointimahdollisuuksia kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi. Kumpaankin tapahtumaan osallistui yli 500 eri alojen edustajaa.

EU-Kenya Business Forumin avasi virallisesti Kenian presidentti William Ruto. EU:ta edustivat Euroopan investointipankin (EIP) varapuheenjohtaja Thomas Östros, Euroopan yritysneuvoston puheenjohtaja Darren Gillen ja Euroopan komission kestävän rahoituksen, investointien ja työllisyyden johtaja Antti Karhunen. Avajaisseremoniassa puhuneet presidentti Ruto ja Kenian yksityisen sektorin liiton (KEPSA) toimitusjohtaja Carole Kariuki kertoivat, että Kenian hallitus pyrkii luomaan EU:n kanssa vahvan kumppanuuden edistääkseen Kenian ja Euroopan markkinoiden välistä kauppaa.

EU:n ja Tansanian välisen yritysfoorumin avasi Tansanian varapresidentti Philip Mango, ja siihen osallistui korkean tason edustajia EU:sta, kuten Ranskan ulkomaankaupasta ja taloudellisesta vetovoimasta vastaava ministeri Olivier Becht, Euroopan ulkosuhdehallinnon apulaispääsihteeri Helena König ja EU:n Tansanian-suurlähettiläs Manfredo Fanti. Foorumin päätti virallisesti Sansibarin presidentti Hussein Mwinyi.

Kenian ja Tansanian edustajien yhteinen viesti oli, että molempien maiden liiketoimintaympäristöt ovat kehittyneet ja ovat entistä suotuisampia investoinneille. Myös Team Europe -valtuuskunta korosti tähän mennessä saavutettuja edistysaskeleita ja tulee myös jatkossa tarjoamaan tukea investointien ja liiketoiminnan kasvun edistämiseksi molemmissa maissa. Foorumien yhteydessä Team Europe -delegaatio ilmoitti uusista yhteensä noin 2 miljardin euron arvoisista investoinneista ja rahoituksesta. Rahoituksella tullaan tukemaan esimerkiksi kiertotalouteen, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, liikenteeseen, rakentamisen kehittämiseen, digitalisaatioon, kauppaan ja vientiin liittyviä aloitteita.

Finnpartnershipin liikekumppanuustukea saanut Block Solutions osallistui molempiin foorumeihin ja esiintyi muun muassa kiertotalouteen ja rakennusalaan liittyvissä paneeleissa. Tansaniassa paikalla oli myös Diopco Oy, joka tarjoaa rakennus-, valvonta- ja konsultointipalveluja. Yritysfoorumit tarjosivat hyvän mahdollisuuden B2B-, B2G- sekä G2G-kokouksille, sillä osallistujille oli varattu erillisiä tiloja kahdenkeskisiä tapaamisia varten.

Jaa sosiaalisessa mediassa