Menestystarinat

Hyvää kumppania kannattaa hakea kauempaakin

06.02.2015

Konepajayhtiö Siimet poikkesi kilpailijoista ja etsi Finnpartnershipin tuella itselleen alihankkijan Vietnamista. Yrityksen ei ole tarvinnut katua päätöstä.

Erikoiskuljetuskalustoja valmistava Siimet Oy oli muutama vuosi sitten valinnan edessä. Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt erikoisperävaunut yritys aikoi tehdä edelleen Mikkelissä, mutta perävaunujen sarjatuotanto oli aloitettava muualla, jotta yrityksen kilpailukyky säilyisi. Siimetin kovimmat kilpailijat Keski-Euroopasta olivat siirtäneet tuotantoa Itä-Eurooppaan. Suomalaisyritys ei halunnut lähteä niiden peesiin, vaan se ryhtyi harkitsemaan alihankkijan etsimistä Kiinasta.

”Kävimme asiasta keskusteluja Finpron asiantuntijan kanssa. Hän sanoi kuitenkin, ettei meidän kokoisen pk-yrityksen kannata lähteä etsimään kumppania valtavasta Kiinasta. Tilalle suositeltiin Vietnamia”, Siimet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Häkkinen kertaa.

Liikekumppanuustuella ratkaiseva merkitys

Alihankkijoita Siimet lähti etsimään Vietnamista Finpron avustuksella. Kumppaneiden identifiointiin yritys sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea. ”Finnpartnershipin ja Finpron toiminnasta on jäänyt oikein myönteinen kuva. Ilman tällaista tukea Siimetin kaltaisella pk-yrityksellä ei olisi ollut mahdollisuutta lähteä Vietnamiin”, Häkkinen sanoo. Siimetin edustajat kävivät aluksi kymmenessä metallirakenteita tai perävaunuja valmistavassa vietnamilaisyrityksessä. Tarjoukset pyydettiin viideltä yritykseltä ja syvempiä keskusteluja käytiin kahden yrityksen kanssa.

”Valitsimme lopulta kumppaniksi Ho Chi Minhin kaupungissa toimivan metallialan yrityksen.” Pilottihanke yhteistyökumppanin kanssa alkoi vuonna 2011. Sovitun työnjaon mukaan vietnamilainen yritys vastaa perävaunujen teräsrunkojen valmistuksesta Suomessa tehtyjen suunnitelmien mukaan. Akseleiden ja jarrulaitteiden asennus sekä muu loppuvarustelu tehdään Mikkelissä. Näin varmistetaan, että perävaunut ovat suomalaisten liikennesäännösten mukaisia ja täyttävät EU-normit.

Pilottihankkeesta hyvät kokemukset

Ensimmäiset Vietnamissa valmistetut perävaunujen teräsrungot on nyt toimitettu Suomeen ja saatettu liikenteeseen. ”Vietnamin kaltaisessa maassa pitää olla aikaa. Asiat eivät tapahdu nopeasti.” Häkkinen sanoo kuitenkin olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. ”Alihankkijan työn hinta-laatusuhde ja toimitusvarmuus ovat olleet kohdallaan. Niin työn laadussa kuin suunnittelutyössä Suomen päässä löytyy aina parannettavaa, mutta näiden asioiden hiomisestahan pilottiprojektissa on aina kysymys.”

Häkkisen mielestä suurin haaste on välimatka. Mikkelissä kalustoa suunnitteleva insinööri istuu perävaunua hitsaavan metallimiehen lähellä. Vietnamilaisen alihankkijan kanssa yhteydenpito ei ole yhtä mutkatonta. Häkkisen mukaan kustannuslaskelmissa on otettava huomioon se, että raskaiden teräsrunkojen kuljettaminen meriteitse Suomeen maksaa. Merirahdin hintaheilahtelujen lisäksi on varauduttava valuuttakurssien muutoksiin ja kohdemaan palkkatason nousuun.

Työn laatu paranee koulutuksella

Kolme vuotta kestänyt pilottihanke on nyt saatu päätökseen. Taloudellisesti yhteistyö ei ole vielä kannattavaa etenkään pilottiprojektissa, mutta Häkkinen uskoo vakaasti tulevaan. ”Kun saamme kuviot kuntoon, meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä puolin ja toisin. Tavoitteena on pitkäaikainen kumppanuus. Vietnamilainen kumppani on myös innokas ja halukas yhteistyöhön. Asenne on siellä kohdallaan.”

Yhteistyön syventämisessä pääpaino on laadun ja laadunvalvonnan parantamisessa. ”Vietnamissa tehdään nyt töitä, jotta esimerkiksi hitsausmenetelmät ja työn jälki saadaan vastaamaan eurooppalaisia standardeja.” Tärkeä osa laadun parantamisessa on vietnamilaisyrityksen henkilöstön koulutus. Tähän Siimet saa Finnpartnershipin tukea.

Alihankinta istuu hyvin kokonaisuuteen

Häkkisen mielestä Vietnamissa tehtävä alihankinta istuu hyvin Siimetin kokonaisuuteen. Hän uskoo, että entistä kilpailukykyisempien tuotteiden ansiosta suomalaisyritys pystyy pistämään kampoihin ulkomaisille kilpailijoilleen. ”Kansainvälinen kilpailu on tälläkin alalla todella voimakasta. Uusia maahantuojia on tullut 2000-luvulla runsaasti Suomeen.” Vietnamissa osaksi tehdyt perävaunut monipuolistavat Siimetin tuotevalikoimaa. Häkkinen arvioi kuitenkin, että Suomessa tehdyt räätälöidyt erikoiskalustot ovat Siimetin lippulaivoja myös tulevaisuudessa.

Tärkeimpiä asiakkaita ovat yritykset, jotka tarvitsevat järeää kalustoa maansiirto- ja metsäkoneiden siirtoon. Teollisuudessa erikoiskalustoa tarvitaan muun muassa sellun, paperirullien ja romumetallin siirtoon. Suomen puolustusvoimat käyttää puolestaan Siimetin lavetteja kalustonsa kuljetuksiin. Vuonna 1946 perustettu Siimet työllistää Mikkelissä 25–30 metallimiestä ja kymmenkunta toimihenkilöä. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuosina noin 3,5 miljoonaa euroa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista