Uutiset

Finnpartnershipin kehitysvaikutusraportti 2023 on julkaistu

05.12.2023

Finnpartnershipin kehitysvaikutusraportti vuodelle 2023 esittelee 42 vuonna 2019 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen vaikutuksia ja tuloksia. Tuetut hankkeet kohdistuivat 29 eri kohdemaahan 14 eri toimialalla.

Raportoinnin kohteena olevia hankkeita on toteutettu vuosina 2019–2023, joten koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat aiheuttaneet ulkoista epävakautta hankkeille, mikä näkyy osittain niiden aikaansaamissa kehitysvaikutuksissa. Tästä huolimatta monista näistä hankkeista on saatu aikaan merkittäviäkin kehitysvaikutuksia.

Hankkeiden myötä on solmittu kohdemaissa yhteensä 29 liikekumppanuutta joko kohdemaayrityksen tai sopimuskumppanuuden muodossa. Kohdemaainvestointeja tehtiin hankkeiden myötä noin 3,9 miljoonan euron edestä, eli 2,4 kertaa maksetun liikekumppanuustuen verran. Hankkeissa työllistettiin yhteensä 321 henkilöä, joista 213 on suoria työpaikkoja. Noin puolet hankkeista vaikutti kohdemaan markkinoihin tai tuotantorakenteeseen.

Hankkeilla on ollut taloudellisten vaikutusten lisäksi merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia liittyen esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin ja ympäristön tilan parantamiseen.

Raportissa luodaan katsaus Somalian hankkeisiin, joissa on syntynyt erinomaisia tuloksia ja merkittäviä kehitysvaikutuksia, kuten merkittäviä investointeja ja suuri määrä työpaikkoja.

Jaa sosiaalisessa mediassa