Uutiset

Finnpartnershipin kehitysvaikutusraportti 2022 on julkaistu!

09.11.2022

Finnpartnershipin kehitysvaikutusraportti vuodelle 2022 on julkaistu. Raportti esittelee 55 vuonna 2018 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen vaikutuksia ja tuloksia. Tuetut hankkeet kohdistuivat 28 eri kohdemaahan 15 eri toimialalla.

Raportoinnin kohteena olevia hankkeita on toteutettu vuosina 2018-2022, joten koronapandemia sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat aiheuttaneet ulkoista epävakautta hankkeiden toteutukselle. Tästä huolimatta hankkeet ovat saavuttaneet tavoitteitaan ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia.

Hankkeiden myötä on muun muassa solmittu 47 uutta liikekumppanuutta joko uuden yrityksen perustamisen tai sopimuskumppanuuden muodossa. Hankkeiden myötä tehtiin n. 10,2 miljoonan euron edestä kohdemaainvestointeja. Hankkeet työllistivät yhteensä 2931 henkilöä kohdemaissa, joista 989 oli suoria työpaikkoja. Noin puolella hankkeista oli vaikutuksia kohdemaan markkinoihin tai tuotantorakenteeseen.

Hankkeilla on ollut taloudellisten vaikutusten lisäksi merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia, esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin sekä ympäristövaikutusten parantamiseen on panostettu useissa hankkeissa. Noin kolmasosa hankkeista vaikutti tavalla tai toisella kohdemaan infrastruktuurin parantamiseen.

Voit tutustua kehitysvaikutusraporttiin täällä!

Jaa sosiaalisessa mediassa