Uutiset

Afrikan liiketoimintamahdollisuudet laajalti esillä – suomalaisyritysten kiinnostus kasvaa

11.10.2022

11.10.2022

Afrikan valtiot kiinnostavat suomalaisyrityksiä entistä enemmän. Syksyn 2022 aikana järjestetyt useat Afrikkaan keskittyvät tilaisuudet ovat täyttyneet osallistujista. Peräti 62 % Finnpartnershipin kautta vuonna 2022 myönnetystä tuesta on kohdistunut Afrikan valtioissa käynnistettäviin suomalaishankkeisiin. Finnpartnership tukee Afrikka-hankkeita myös alueellisen koordinaattorinsa voimin.

Syksyn 2022 aikana on järjestetty useita Afrikkaan keskittyviä tilaisuuksia, kuten koulutusalan matka TOSSE-messuille Nigeriaan elo-syyskuussa, ghanalaisten ja sierraleonelaisten yritys- ja viranomaisdelegaation vierailut Helsingissä, Kasvua Afrikasta -seminaari sekä Suomi-Afrikka seuran yritysseminaari. Suomalaisten yritysten kiinnostus Afrikkaa koskevia tapahtumia ja delegaatioita kohtaan on ollut merkillepantavaa, ja usea tilaisuuksista on varattu viimeistä paikkaa myöten täyteen jo hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kiinnostus Afrikkaa kohtaan näkyy myös Finnpartnershipin palveluiden hyödyntämisessä. Vuonna 2022 myönnetystä liikekumppanuustuki-rahoituksesta peräti 62 % on kohdistunut Afrikassa käynnistettäviin suomalaishankkeisiin. Osuus on kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2016, josta alkaen Finnpartnership on aktiivisesti pyrkinyt lisäämään Afrikkaan kohdistuvien hankkeiden määrää.

Kasvua Afrikasta -seminaari jakoi suomalaisyrityksille tietoa Afrikan markkinoista – katso tallenne nyt!

Afrikan suurella mantereella on kysyntää monenlaisille tuotteille ja palveluille: nuori väestö, kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Finnfund, Finnpartnership, Kasvu Open ja Teknologiateollisuus järjestivät 6.10. Helsingin Sanomatalossa Kasvua Afrikasta -seminaarin, jossa suomalaisyrityksille jaettiin kokemuksia ja tietoa Afrikan markkinoista ja niiden mahdollisuuksista. Tilaisuuden puhujina olivat mm. ulkomaankauppa ja -kehitysministeri Ville Skinnari sekä Afrikan markkinoilla pitkään toimineet Vesa Perälä (Claned Oy) ja Riku Vassinen (hasan & partners).

Livenä verkossa striimattu tilaisuus keräsi Sanomataloon ja linjoille yhteensä 170 osallistujaa, jotka kiittelivät tapahtuman käytännönläheisyyttä ja informatiivisuutta. Tilaisuus on kirvoittanut suuren määrän jatkokeskusteluja kuulijoiden Afrikkaan suuntautuvia hankeaihioita koskien. Sekä Finnpartnership että Finnfund voivat omilla rahoitus- ja muilla palveluillaan tukea kestäviä hankkeita Afrikassa.

Tallenteen tilaisuudesta voit katsoa 6.1.2023 saakka täällä. Kohdasta 50:30 alkava Finnpartnershipin esitys tarjoaa katsauksen palveluistamme Afrikkaan suuntautuville hankkeille sekä tietoiskun siitä, millaisia hankkeita olemme Afrikassa viime vuosina tukeneet.

Kestävän infrastruktuurin kehittämisen vuosikymmen Afrikassa

Suomi Afrikka-seura järjesti 29 syyskuuta 2022 vuosittaisen yritysseminaarinsa, jossa esiteltiin Afrikan nykyistä kehitystä. Suomi Afrikka-seura ry on jo vuodesta 1964 lähtien edistänyt mantereiden välisiä kumppanuuksia ja diplomaattisia edustustoja, jotka edistävät ja helpottavat kaupan ja investointien edistämistä.

Tämän vuoden seminaarin teemana oli kestävän infrastruktuurin kehittämisen tarve Afrikassa. Kasvavan väestön ja talouden myötä tarvitaan myös energiaa ja infrastruktuuria kasvun ja sen aiheuttavien haasteiden takia. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa samalla kuivuutta, mikä toisaalta tekee maaperästä kyvyttömän imemään veden sadekautena. Siksi infrastruktuuri on suunniteltava kestävällä tavalla muuttuvassa ympäristössä.

Seminaarissa korostettiin myös EU:n Global Gatewayta, ensin EU komissaari Jutta Urpilaisen digitaalisessa viestissä sekä ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Juha Savolaisen puheessa. Global Gateway on uusi eurooppalainen strategia, jolla  jolla edistetään älykkäitä, puhtaita ja turvallisia yhteyksiä digitaali-, energia- ja kuljetusaloilla sekä vahvistetaan terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmiä kaikkialla maailmassa. EU:n toimielinten ja EU-maiden muodostama Team Europe tulee vuosina 2021–2027 tekemään jopa 300 miljardin euron investoinnit ympäri maailmaa ja erityisesti Afrikkaan. Osa varoista kanavoidaan Team Finland -instituutioiden kuten Finnveran ja Finnfundin kautta.

Suomi-Afrikka -seuran yritysseminaarissa keskusteltiin etenkin kestävästä infrastruktuurista.

Pöly laskeutuu – Kenian näkymät elokuun 2022 vaalien jälkeen

Finnpartnership-tiimissä kesällä 2022 aloittanut Elizabeth Okunda toimii ohjelman alueellisena koordinaattorina Afrikassa. Elizabethin työtehtäviin lukeutuu esimerkiksi suomaisyrityksien auttaminen paikallisten verkostojen ja kumppanien löytämisessä.

Elizabethin asemamaa Kenia on Afrikan suurimpia talouksia. Elizabethin tuore kirjoitus (10.10.2022) käsittelee Keniaa, jossa juuri päättyneet vaalit ovat tuoneet mukanaan muutoksia valtion bisnespainotuksiin ja fokussektoreihin. Lue uunituore katsaus täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaista