Menestystarinat

Tikaun tilaukset työllistävät Intian maaseudulla

20.05.2010

Käsintehtyjä sisustustuotteita ja asusteita Pohjoismaihin tuova suomalaisyritys laajensi yhteistyöverkostoaan Intiassa Finnpartnershipin tuella.

Taina Snellman teki runsaat kuusi vuotta sitten tutkimusta vaatetehtaiden työntekijöiden oloista Intiassa. Esille nousi kehitysmaissa tuttu ongelma, jossa köyhän maaseudun asukkaat joutuvat jättämään kotikylänsä ja lähtemään työn perässä suuriin kaupunkeihin.

“Aloin miettiä, olisiko kaupunkiin muutolle vaihtoehtoja ja voisiko työtä siirtää sinne, missä ihmiset asuvat”, Snellman sanoo.

Käsityöharrastuksensa myötä Snellman tutustui intialaisiin käsityöläisiin ja tekstiilialan perinteisiin. Tästä heräsi maan rikasta käsityötraditioita ja tietotaitoa hyödyntävä liikeidea, jossa Intiassa käsin valmistettuja kodin sisustustuotteita ja asusteita alettaisiin kehittää ja tuoda Suomeen.
Ajatus yrityksen perustamisesta kypsyi vähitellen. Eri yhteyksien kautta syntyivät kontaktit käsityöläisiin, joiden kanssa lähdettiin kehittämään Suomeen tuotavia tuotteita.

“Tavoite oli alusta lähtien tarjota maaseudulla asuville käsityöläisille mahdollisuus työskennellä kotikylissään reilun kaupan periaatteita noudattaen. Samalla tuemme ja säilytämme sukupolvilta toisille siirtynyttä käsityöperinnettä.”

Finnpartnership tuki verkoston rakentamisessa

Snellman valitsi perustamalleen yritykselleen hindinkielisen nimen Tikau, joka tarkoittaa kestävää ja pitkäkestoista. Muun muassa matoista, peitteistä, koreista, laukuista ja huiveista koostuva mallisto julkistettiin heinäkuussa 2008.

“Tuotesuunnittelussa perusajatuksena ovat paikallisuus ja tuottajalähtöisyys sekä paikallisten raaka-aineiden, taitojen ja traditioiden yhdistäminen pohjoismaiseen estetiikkaan.”

Malliston lanseerauksen jälkeen Snellman kuuli mahdollisuudesta saada liiketoiminnan kehittämiseen Finnpartnershipin rahoitusta.

“Finnpartnershipin tuki on ollut tärkeä pienelle aloittavalle yritykselle. Sen avulla olemme voineet entistä tehokkaammin ja nopeammin kartoittaa uusia kyliä ja yhteistyökumppaneita eri maantieteellisillä alueilla.”

Kestävä kehitys toiminnan lähtökohtana

Tavanomaiseen tekstiilintuontiin verrattuna Tikaun valitsema toimintamalli on hidas ja vaatii paljon työtä. Snellmanin mukaan keskeistä on laaja-alainen lähestyminen kestävään kehitykseen.

“Tarkoitus ei ole jatkossakaan pistää pystyyn massatuotantoa, vaan valita yhteistyökumppaneiksi yksittäisiä perheitä ja naisyhteisöjä. Näiden ryhmien sisällä keskitymme vielä erityisesti käsityöläisiin, jotka tarvitsevat kaikkein eniten työtä. Kumppanit tunnistetaan ja valitaan siis ensisijaisesti sosiaalisin perustein.”

Kumppanin valinnan jälkeen katsotaan tarkemmin käsityöläisen hallitsemia taitoja ja mietitään, miten hänen valmistamiaan tuotteita voitaisiin kehittää pohjoismaisille markkinoille sopiviksi. Ympäristöasiat ovat keskeinen asia tuotteiden, raaka-aineiden ja valmistusmenetelmien valinnassa.

“Design- ja muotituotteissa ympäristöystävällisyys liittyy oleellisesti laatuun. Tuotteen pitää kestää, ja kestävimmät valmistusaineet ovat yleensä luonnonmateriaaleja. Laatu- ja ympäristöasiat ovat keskeisellä sijalla myös kumppaneiden koulutuksessa. Käsitys laadusta ei ole Intiassa välttämättä sama kuin Pohjoismaissa.”

Haussa lisää tekijöitä

Lisähaasteita tuovat Intian maaseudun heikot liikenneyhteydet ja muu heikko infrastruktuuri. Usein vaikeakulkuisten taipaleiden päässä olevien kumppaneiden tavoittaminen vie aikaa.

Tikau on nyt keskittynyt kuudelle maantieteelliselle alueelle Intiassa. Tieto uudesta yrityksestä on vähitellen levinnyt, ja yhteydenottoja on alkanut tulla käsityöläisiltä, jotka haluaisivat tehdä yhteistyötä.
“Nykyisten kumppaneiden lisäksi etsimme samoilta alueilta jatkuvasti lisää tekijöitä. Pyrimme myös lisäämään ruohonjuuritason avustustyötä, joka hyödyttää myös käsityöläisten yhteisöjä. Tuki voi olla esimerkiksi paikallisen koulun avustamista tai malarian vastainen työ kylässä.”

Snellmanin mukaan Tikaun tuotteilla on riittänyt kysyntää. Yrityksellä on oma myymälä Helsingin Punavuoressa ja pääasiassa design-liikkeistä koostuva jälleenmyyntiverkosto Suomessa. Myynti on nyt laajenemassa myös Ruotsiin ja Tanskaan.

Snellmanin ohella Tikau työllistää Suomessa kaksi osa-aikaista työntekijää. Intiassa yrityksellä on maavastaava ja aluekoordinaattoreita. Tuotteiden valmistus työllistää 40-50 koko- ja runsaat sata osapäiväistä käsityöläistä Intiassa.

“Kotitöiden vuoksi puolipäiväinen työ sopii parhaiten monille intialaisnaisille.”

Tikau

Jaa sosiaalisessa mediassa