Uutiset

Tietoa aineettomien oikeuksien suojaamisesta kehittyvillä markkinoilla

28.11.2023

Finnpartnership ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) järjestivät 21.11. webinaarin, jossa suomalaistoimijat saivat neuvoja siihen, miten suojata aineettomat oikeudet (Intellectual Property Rights, IPR) Afrikan markkinoilla. Tilaisuuden esityksissä nousi esille IPR:n suojaamisen tärkeys myös pk-yrityksille.

Alan asiantuntijat Ossi Huhtanen, Partner Kolster Oy Ab:ssa, ja Jani Kaulo, Managing Partner Kaulo & Partnersissa, jakoivat konkreettisia vinkkejä siitä, miten patentteja voi hakea Afrikan valtioihin. Kuulijat saivat neuvoja myös tavaramerkkien, verkkotunnusten ja mallioikeuksien rekisteröinnistä.

Alicia Blaya Algarra Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirastosta (EUIPO) esitteli tilaisuudessa EU:n tarjoamat monipuoliset IPR-palvelut. EU:lla on eri maanosiin ja Intiaan sekä Kiinaan keskittyvät IP Helpdeskit, joihin yritykset ja organisaatiot voivat olla yhteydessä ja saada maakohtaista tietoa aineettomien oikeuksien suojaamisesta.

Tapahtuma tarjosi Finnpartnershipille ja PRH:lle uuden tavan tehdä yhteistyötä ja jakaa keskitetysti tietoa molempien palveluista. Finnpartnership tekee aktiivisesti yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa. TF-organisaatioilla onkin mahdollisuus linkittyä kehittyvien markkinoiden toimijoiden kanssa Finnpartnershipin kautta.

Jaa sosiaalisessa mediassa