Menestystarinat

Tavoitteena globaali antibioottiresistenttien bakteerien ympäristöseuranta

13.04.2022

Superbakteerien leviäminen on globaali uhka

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviäminen on maailmanlaajuinen terveysuhka. Vastustuskykyisiä bakteereita havaitaan eniten maissa, joissa ympäristö on saastunut erityisesti ihmisperäisten jätteiden vuoksi ja joissa käytetään paljon antibiootteja. Varsinkin kehittyvissä maissa, joissa antibioottien käyttöä ei ole rajoitettu samalla tavoin kuin länsimaissa, riski antibioottiresistenttien bakteerien kehittymiseen on suuri. Tilannetta on seurattava tarkasti. Superbakteereista ja niiden riskien hallintaan tarvitaan lisää tietoa ja osaamista erityisesti kehitysmaissa.

Tavoitteena globaali antibioottiresistenttien bakteerien ympäristöseuranta

Resistomap Oy tarjoaa tutkimuslaitoksille, terveysalan toimijoille ja ruoka- ja maataloussektorin yrityksille antibioottiresistenttien bakteerien ympäristöseurantapalvelua. Finnpartnershipin tukeman hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää maailmanlaajuista antibioottiresistenssin ympäristömonitorointia, kertoo Resistomapin toimitusjohtaja Windi Muziasari.

Hankkeen käynnistämseksi Finnpartnershipin rahoitti  selvitystyötä, jonka Resistomap teki yhdessä  laboratoriopalveluja tuottavan indonesialaisen yhteistyökumppanin, Universitas Gadjah Mada Biotechnology Centre:n (UGM), kanssa.  Vuonna 2020 aloitettiin pilottiprojekti yhteistyössä kolmen indonesialaisen sairaalan kanssa, joiden jätevesistä löytyvistä DNA-näytteistä Resistomap seuloo geenejä, jotka saavat aikaan bakteerien vastustuskyvyn antibiooteille.

Varsinaisten ympäristönäytteiden lähettäminen Suomeen vaatisi raskaan lupamenettelyn ja siksi vain näytteistä eristetty DNA lähetetään Suomeen asti. Nyt DNA:n eristämisestä vastaa yhteistyökumppani, mutta seuraavassa hankevaiheessa Resistomap aikoo perustaa Indonesiaan oman keskuslaboratorio, johon ympäristönäytteitä voidaan lähettää muistakin Aasian maista. Keskulaboratiorion perustamisen myötä Resistomap suunnittelee perustavansa tytäryhtiön Indonesiaan. Resistomapin vielä pidemmän aikavälin tavoitteena on päästä yhteistyössä YK:n kanssa rakentamaan globaalia digitaalista tietokantaa antibioottiresistenteille bakteereille ja niiden geeneille eri ympäristöistä.

Hankkeen alussa koulutetaan kumppaneita ja tuetaan naistutkijoita tiedeurallaan

”Hankkeen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa opimme tuntemaan paljon potentiaalisia kumppaneita ja tänä vuonna, kolmannessa vaiheessa arvioimme ketkä olisivat parhaat yhteistyökumppanit keskuslaboratiollemme”, kertoo Muziasari.

Hankkeen kouluttamien yhteistyökumppanien työntekijöiden kautta tietoisuus superbakteereista lisääntyy, jolloin niiden leviäminen voidaan ehkäistä ajoissa. Hanke tuottaa myös uutta tietoa antibioottiresistenteistä bakteereista ja niiden tunnistamisesta.  Resistomapin kouluttama yhteistyökumppani jatkaa edelleen myös työtä maatalouteen ja lannoitteisiin liittyvien antibioottiresistenttien bakteerien tunnistamiseksi Indonesiassa muualta saadun rahoituksen avulla.

”On hyvä asia, että Finnpartnership haluaa kannustaa naisia. Siksi olemme hankkeen pilotointivaiheessa, nyt kun toiminta on vielä pienimuotoista, rekrytoineet vain naisia hankkeeseen. Naisten eteneminen uralla ei ole Indonesiassa helppoa ja olemme halunneet rohkaista ja tarjota heille mahdollisuuksia”.

Finnpartnershipin tuki on ollut tärkeää

”Joudumme raportoimaan Finnpartnershipille toimintamme kehitysvaikutuksista, joten meidän täytyy miettiä niitä. Vaikutusten huomioiminen on tärkeää aina, mutta aivan erityisesti kehitysmaissa, sillä emme halua lisätä niiden ongelmia”, sanoo Resistomapin toimitusjohtaja Windi Muziasari. ”Finnpartnership on opettanut meille miten kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan ja kehiysvaikutuksia analysoidaan. Tästä on ollut meille paljon hyötyä hakiessamme hankkeelle lisää rahoitusta muilta rahoittajilta.” ”Finnpartnershipin taloudellinen tuki on mahdollistanut matkat Indonesiaan, mitä ilman paikallisiin kumppaneihin tutustuminen olisi ollut vaikeaa. Hankkeella, jolla on tällainen hyvin pitkän aikavälin tavoite, taloudelliset riskit ovat niin suuret, että ilman Finnpartnershipin tukea niitä ei olisi voitu ottaa.”

Jaa sosiaalisessa mediassa