Menestystarinat

Suomalaisyrityksen johtamisoppi kiinnostaa Somaliassa

14.10.2021

Johtamiskoulutukseen erikoistunut Successify etabloitui Finnpartnershipin tuella Somaliaan. Mitä haastava toimintaympäristö yritykseltä vaatii?

Successifyn perustaja ja toimitusjohtaja David Goddard valmentaa Suomessa yritysten johtohenkilöitä, mutta muutaman vuoden hänellä on ollut myös mahdollisuus ulottaa liiketoiminta myös itäiseen Afrikkaan. Yritys on ollut käynnistämässä johtajakoulutusta eri puolilla Somaliaa.

Goddardin mukaan kaikki lähti liikkeelle somalialaisesta ystävästä, jonka kautta avautuivat ensimmäiset kontaktit. Somalimaahan etabloitumiseen Successify sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea.

“Finnpartnershipin tuki mahdollisti asiansa osaavien paikallisten asiantuntijoiden käytön. He osasivat luoda hyödyllisiä suhteita”, Goddard sanoo.

“Vieraassa maassa kontaktien luominen olisi yksin vaikeaa. Erityisesti Somalian kaltaisessa paikassa on tunnettava erilaiset ryhmittymät ja niiden väliset suhteet.”

Etabloituminen Finnpartnershipin tuella

Suomalaisyrityksellä on nyt yhteisyritys paikallisen Institute for Strategic Initiatives (ISI) -kansalaisjärjestön kanssa Somalimaassa. Yrityksen toimintaa lähdetiin kehittämään niin, että se pystyy tarjoamaan johtamisen kehittämiseen liittyviä palveluja Somalimaan hallinnolle.

“Ensimmäinen pilottihanke on kuitenkin lykkääntynyt koronapandemian vuoksi”, Goddard kertoo.

Maailmanpankin arvion mukaan Somalia on maailman vaikein maa harjoittaa liiketoimintaa. Goddardin mukaan oikeiden kontaktien luominen on vienyt paljon aikaa. Myös rahoituksen löytäminen hankkeille on haasteellista.

Lisäksi koronapandemia on hidastanut liiketoiminnan kehittämistä, kun Goddard ei ole pystynyt matkustamaan Afrikan sarveen vuoden 2019 jälkeen.

Tähän on kuitenkin löytynyt osittainen ratkaisu etäyhteyksistä. Niiden kautta Goddard on pystynyt järjestämään tapaamisia ja kouluttamaan, kun taas somalialaiset kumppanit ovat hoitaneet kasvokkain tapaamista vaativat asiat paikan päällä.

Mogadishussa hyvin onnistunut alku

Viime syksynä Successify ja ISI osallistuivat Finnpartnershipin Education in East Africa SDG Booster -tapahtumaan, jonka jälkeen liiketoiminnan painopiste siirtyi Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun. Siellä järjestettiin tänä vuonna paikallisen SIMAD-yliopiston kanssa yrittäjyysohjelman nuorille.

“Kurssin tulokset ylittivät odotukset. Se paransi 16 osanottajan yrittäjyystaitoja ja työllistymismahdollisuuksia. Kurssi myös osoitti, että tällaiselle koulutukselle on Somaliassa kysyntää. Se vahvisti myös ajatustamme pitkäaikaisesta toiminnasta Somaliassa.”

Goddard on tyytyväinen siihen, että koronapandemian vuoksi Finnpartnershipin liikekumppanuustukeen myönnettiin joustoa. Se salli korvata hankkeen kohdemaassa tehtäväksi suunniteltua työtä Suomessa tehtävällä työllä.

“Mogadishun kurssi järjestettiin hybridimallilla. Yhteisyrityksen kumppanit matkustivat Somalimaasta paikan päälle hoitamaan käytännön järjestelyt. Itse hoidin koulutusta etäyhteyksien kautta.”

Goddard sanoo, että hyvin menneestä ensimmäisestä kurssista saatiin hyvä referenssi ja uusia kontakteja Somaliassa. Yhteisyritys on nyt rekisteröitymässä ja avaamassa toimiston Mogadishuun.

“Tarjoamme johtajakoulutukseen, hallinnon kehittämiseen ja nuorten työllistymiseen liittyviä palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Maassa toimii myös esimerkiksi telekommunikaatio- ja pankkialalla yrityksiä, joilla on tarvetta johtamisen kehittämiseen.”

Toimiva työnjako kumppanin kanssa

Goddardin mukaan työnjako yhteisyrityksessä on selkeä. Paikalliset kumppanit rekrytoivat paikallisen henkilökunnan, hakevat uusia asiakkaita ja hoitavat koulutuksen käytännön järjestelyt. Successify taas vastaa henkilökunnan kouluttamisesta, kehittää liiketoimintaa ja hakee potentiaalisia kumppaneita Suomen päässä.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Goddard kannustaa yrityksiä tutustumaan Somalian tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tärkeintä hänestä on rakentaa pitkäjänteisesti suhdeverkostoa. Tässä voi hyödyntää myös Finnpartnershipin Matchmaking-palvelua.

“Kumppaneiden kanssa on tärkeää pitää jatkuvaa yhteyttä ja keskustella odotuksista, tavoitteista ja työnjaosta. Lisäksi tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, joustavuutta ja mukautuvuutta muutoksiin.”

Goddardin aikoo käyttää jatkossa enemmän aikaa yhteisyrityksen kehittämiseen.

“Haluan tehdä yhteisyrityksestä kannattavan bisneksen ja auttaa omalta osaltani somalialaisten nuorten työllistymistä.”

Kuva: Successify

Jaa sosiaalisessa mediassa