Uutiset

Suomalaisdelegaatio näyttävästi esillä EU-Nepal Business Forumissa

29.05.2024
EU-Nepal Business Forum delegation

Finnpartnership järjesti Team Finland -vierailun Nepaliin ja jo toista kertaa pidettyyn EU-Nepal Business Forumiin toukokuussa. Viikon kestäneen vierailun aikana yrityksille järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia paikallisten liikekumppaneiden, yritysten ja poliitikkojen kanssa, ja loppuviikolla yritykset osallistuivat EU-foorumiin. Tapahtumassa oli mukana Suomen suurlähetystö ja yhdeksän suomalaista yritystä. Suomalaisdelegaatio oli suurin foorumiin osallistunut delegaatio EU-jäsenmaista. Foorumissa oli edustettuna myös muita suomalaisyritysten paikallisia kumppaniyrityksiä, jotka ovat aikaisempina vuosina saaneet Finnpartnershipilta tukirahaa. Suomi olikin hyvin näkyvästi edustettuna tilaisuudessa.

Viikko oli erittäin hyödyllinen suomalaisyrityksille, joista moni löysi uusia kumppanuuksia. Suomea ja suomalaisia ratkaisuja arvostetaan Nepalissa paljon, osittain pitkän kehitysyhteistyön ansiosta ja myös suomalaisen osaamistason, koulutuksen ja laadun vuoksi.

EU-Nepal Business Forumin päätoimialat olivat energia, tietotekniikka ja yhteydet, nuorten ja naisten yrittäjyys, maa- ja metsätalous sekä turismi. Suomalaisyritykset edustivat hyvin foorumissa esiin tuotuja toimialoja sekä esittelivät ratkaisuja Nepalissa vallitseville haasteille, jotka ajavat paikallista nuorta väestöä etsimään mahdollisuuksia muualta. Huomionarvoista on myös se, että valtaosa Team Finland -vierailulla olleista suomalaisyritysten edustajista olivat aiemmin Suomeen tulleita nepalilaisopiskelijoita, jotka valmistuttuaan ovat joko ryhtyneet yrittäjiksi tai menneet suomalaisyrityksiin töihin. Nämä toimijat pyrkivät nyt luomaan yhteisiä kumppanuuksia, ratkaisuja paikallisille haasteille ja työllistymistä Nepaliin. Toisin sanoen molempia maita hyödyntäviä hankkeita.

EU Nepal Business Forum

Monipuolinen markkina kärsii maastamuutosta

Nepal on väestöltään noin 30 miljoonaa ihmistä. Maantieteellisesti Nepalin voi jakaa kolmeen osaan: Himalajan vuoristoon, keskialueeseen, jossa sijaitsee Kathmandun laakso, ja Terai-alankoon, jossa on trooppinen ilmasto. Maan sisäiset kulkuyhteydet ovat alikehittyneitä ja liikkuminen paikasta toiseen on vaikeaa. Väestö koostuu eri etnisistä ryhmistä ja paikallisia kieliä on 123. Maan virallinen kieli on nepali, jota suuri osa väestöstä puhuu, mutta englannilla pärjää myös hyvin. Valtaosa väestöstä on uskonnoltaan hinduja, ja buddhalaisuutta, islamia, kiratismia ja muita uskontoja harjoittaa vähemmistö. Kastilaitos on myös osa nepalilaista kulttuuria. Maa siirtyi monarkiasta demokraattiseen tasavaltaan vuonna 2008.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitea (DAC) listaa Nepalin osaksi vähiten kehittyneitä maita. Suomella ja Nepalilla on pitkät diplomaattiset suhteet, jotka perustuvat pääsääntöisesti kehitysyhteistyöhön. Maa on edelleen hyvin riippuvainen siirtotyöläisten rahalähetyksistä (n. 25 % BKT:stä) ja maataloudesta.

Maasta muutti ulkomaille töiden tai opintojen perässä jopa 775 000 ihmistä vuonna 2022, ja luku on ollut kasvussa jo useita vuosia. Samana vuonna Suomeen muutti lähes 500 nepalilaista. Työllisyyden ja ansion puute ovat tärkeimmät syyt nuorten muuttoliikkeeseen, mutta myös elintason lasku, poliittinen epävarmuus ja kasvava tulevaisuuden toivottomuus edistävät maastamuuttoa.

Haasteellisista olosuhteista huolimatta Nepal tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia useilla sektoreilla. Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustukea, joka tukee liiketoiminnan alkuvaiheita sekä madaltaa kynnystä ottaa riskejä liiketoimintaa käynnistettäessä uudella markkinalla. Tukiraha kattaa Nepaliin suuntautuvista hankkeista 75 % pk-yrityksille ja 50 % suuryrityksille hankkeen hyväksytystä budjetista.

Jaa sosiaalisessa mediassa