Menestystarinat

Pure Waste tekee tekstiilijätteestä bisnestä Intiassa

05.02.2016

Pure Waste Textiles rakentaa Intiaan tuotantomallia, jossa tekstiilijätteestä jalostuu uusia tuotteita. Uudenlaisen bisnesmallin valmisteluun yritys on saanut Finnpartnershipin tukea.

Liikeidea tekstiilialalla syntyvän ylijäämämateriaalin uusiokäytöstä lähti liikkeelle, kun ryhmä suomalaisia vaatetusalan ammattilaisia perusti Costo-vaatemerkin vuonna 2006. Vaatemerkin perustajiin kuuluva Anders Bengs sanoo, että muutaman vuoden toiminnan jälkeen heräsi kiinnostus lähteä luomaan suhteita suurten tuottajamaiden kierrätystoimijoihin.

Asiat lähtivät etenemään Intiassa, jossa suomalaisia auttoi liikkeelle ennestään tuttu paikallinen vaatetustehtailija. ”Intialainen kumppanimme kiinnostui ideastamme. Pyysimme häntä kartoittamaan paikallisia markkinoita ja mietimme yhdessä, miten voisimme hyödyntää saatavilla olevaa tekstiilijätettä liiketoiminnassamme”, Bengs kertoo.

Finnpartneship tukiselvitystyötä

Vuonna 2013 ryhmä perusti Pure Waste Textiles Oy:n ja päätti selvittää tarkemmin trikooteollisuuden jätteiden uusiokäyttöä Tamil Nadun osavaltiossa Etelä-Intiassa, joka on maailman suurimpia trikoovaatteiden valmistusalueita.

Tukea potentiaalisten kumppaneiden etsintään ja liiketoimintamallin rakentamiseen Pure Waste on saanut Finnpartnershipin liikekumppanuustuesta. Team Finland -verkoston muista palveluista yritys on hyödyntänyt Tekesin kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitusta. ”Finnpartnershipin tuesta on ollut paljon hyötyä. Tekstiilintuottajia on paljon, mutta meille sopivien kumppaneiden löytäminen ei ole helppoa. Jokaiselta tuotannon osa-alueelta pitää löytää oikeat toimijat ja tuoda ne yhteen. Koko ketju on saatava toimimaan.”

Vaikeuskerrointa lisää se, että Pure Waste käyttää sataprosenttisesti kierrätysmateriaaleja. Niistä valmistettavien tuotteiden on kuitenkin oltava korkealaatuisia ja hinnallisesti kilpailukykyisiä.

Tehtaan valmistuminen tärkeä etappi

Pure Waste on luonut suhteita paikallisiin trikoovalmistajiin, joilta ylijäävä materiaali voidaan prosessoida uudeksi materiaaliksi. Tähän saakka Pure Waste on ostanut palveluja paikallisilta alihankkijoilta, mutta tavoitteena on oman tuotantolinjaston rakentaminen. ”Silloin omissa käsissä olisi koko tuotantoketju raaka-aineen kierrättämisestä aina uusiomateriaalista valmistetun vaatteen valmistukseen saakka”, Bengs suunnittelee.

Tärkeä etappi suunnitelmien toteutumisessa on alkuvuonna 2016 käynnistynyt tuotantolaitos, jonka Pure Wasten intialainen kumppani on rakentanut lähelle Coimbatoren kaupunkia. ”Tehtaan valmistuminen siirtää suurimman osan tuotannosta samaan paikkaan.” Tuotantolaitoksessa kierrätysmateriaali voidaan prosessoida kuiduiksi ja kehrätä langaksi. Vieressä sijaitsee intialaisen kumppanin ompelimo, jossa materiaali voidaan ommella valmiiksi vaatteiksi asti.

Kärsivällisesti askel kerrallaan

Bengsin mukaan liiketoiminnan pyörittämiseen Intiassa on perusteilla yhteisyritys, joka on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2016 aikana. ”Aiomme edetä kärsivällisesti askel kerrallaan. Katsomme ensin, miten saamme ensimmäisen tehtaan tuotannon käyntiin. Jos liiketoimintamalli toimii, sitä on helppo monistaa tulevaisuudessa myös muihin maihin.”

Samaan aikaan Pure Waste hakee markkinoita Intiassa valmistettaville tuotteilleen. Tuotantomalli antaa mahdollisuuden palvella monenlaista asiakaskuntaa. Jotkut tekstiilivalmistajat haluavat ostaa pelkästään kierrätysmateriaalista tehtyä kuitua, mutta Pure Wastella on valmiudet myydä tulevaisuudessa myös lankaa, kankaita ja toimittaa tarvittaessa valmiita vaatteita esimerkiksi kansainväliselle brändille.

Bengs uskoo, että tekstiilijätteen kierrätyksessä on paljon mahdollisuuksia. Maapallon väestö kasvaa, mutta puuvillan ja muiden neitseellisten raaka-aineiden tuotanto ei pysty kattamaan kasvavaan kysyntään. ”Materiaalien kierrätystä on pakko lisätä. Tällä hetkellä tekstiilijätteestä hyödynnetään maailmassa vain noin 15 prosenttia. Kierrätyksessä on kyse isoista markkinoista.”

Vastuullisuus kaikki kaikessa

Bengsin mukaan oma tuotantolaitos antaa mahdollisuuden seurata, että ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat ovat Intiassa kunnossa. Kun tehdas Coimbatoressa on päässyt täyteen vauhtiin, se työllistää noin 200 paikallista työntekijää. Tehdas sijaitsee köyhällä maaseudulla, jossa vastuullisen työnantajan tarjoamilla työpaikoilla on tärkeä merkitys.

Ympäristöasioissa on Bengsin mielestä tärkeää, ettei tuotanto pilaa tai ehdytä jo ennestään niukkoja paikallisia luonnonvaroja. Vähäsateisella seudulla sijaitseva tehdas ottaa talteen sadeveden. Osa energiatarpeesta on tarkoitus kattaa muun muassa aurinkovoimalla ja käymäläjätteestä jalostettavalla metaanilla. Bengsin mukaan tulevina vuosina tarkoituksena on myös rahoittaa kestävää kehitystä tukevia hankkeita paikallisissa yhteisöissä. Tätä varten perustetaan erillinen rahasto Pure Waste Fund.

Jaa sosiaalisessa mediassa