Menestystarinat

Molok koukkaa Afrikan markkinoille Namibian kautta

03.06.2015

Namibialainen jätehuoltoyritys alkoi käyttää ja valmistaa suomalaisen Molokin syväkeräysjärjestelmää. Team Finlandista vetoapua saanut yritys tähyää nyt myös muualle eteläiseen Afrikkaan.

Molokin maahan upotetut jäteastiat ovat tuttu näky Suomen taajamien ja maanteiden varsien jätepisteissä. Yli 70 prosenttia Nokialla toimivan yrityksen liikevaihdosta tulee kuitenkin vientimarkkinoilta. Afrikassa Molok on toimittanut järjestelmiä lähinnä yksittäisiin hankkeisiin. Varsinaisen päänavauksen maanosan markkinoille yritys teki Namibiassa, jossa maan suurin jätehuoltoyhtiö Rent-A-Drum aloitti muutama vuosi sitten Molokin syväkeräysjärjestelmien käytön ja valmistuksen lisenssillä.

Molokin toimitusjohtaja Hannu Jokinen sanoo, että Namibian jätehuollon kehittämistä oli jo useamman vuoden ajan selvitetty Suomen Kuntaliiton ja ulkoministeriön pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa. Työssä oli mukana myös namibialaisia ja suomalaisia oppilaitoksia, jotka tekivät aiheesta pohjaselvityksiä. ”Tätä kautta mekin tulimme alalla toimivana yrityksenä mukaan. Haimme aluksi tietoa paikallisesta toimintaympäristöstä ja aloitimme neuvottelut potentiaalisen kumppanin kanssa, millaista yhteistyö voisi olla käytännössä”, Jokinen sanoo.

Yritysten kansainvälistymistä tukevasta Team Finland -verkostosta on ollut Jokisen mielestä paljon hyötyä Namibiassa. Etenkin Suomen suurlähetystöstä oli hänen mukaansa runsaasti apua kontaktien luomisessa ja toiminnan aloittamisessa.

Yhteistyö syvenee koko ajan

Vuonna 2012 Molok sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea markkinoiden ja yhteistyötahojen kartoittamiseen, hankeselvitykseen ja liiketoiminnan suunnitteluun Namibiassa. ”Sikäläisen toimintaympäristön tutkiminen ja markkinoiden ymmärtäminen ovat aivan keskeisiä asioita. On tärkeää tietää, miten markkinat toimivat ja ketkä ovat keskeiset toimijat. Tällaisen analyysin tekemisessä Finnpartnershipin tuki oli tärkeää”, Jokinen kertoo.

Molok on sittemmin saanut Finnpartnershipin tukea myös namibialaisen yhteistyökumppanin henkilöstön kouluttamiseen ja yhteistyön edelleen kehittämiseen. ”Menemme Namibiassa koko ajan syvemmälle. Alkuvaiheessa toiminta oli enemmänkin olemassa olevien asioiden kartoittamista. Nyt olemme siirtyneet toiseen vaiheeseen, jossa kiinnitämme huomiota koko jätehuoltoketjun kehittämiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan.” Jokisen mukaan keskeinen tavoite on, että Namibiassa jätehuollosta onnistutaan luomaan kaikille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa ja luomaan näin uusia työpaikkoja.

Jätehuolto luo uusia työpaikkoja

Molokin syväkeräysjärjestelmä perustuu maahan upotettaviin säiliöihin, joiden tilavuudesta maan pinnalla on vain noin 40 prosenttia. Runkokaivon sisällä on erikoislujasta tekstiilistä valmistettu nostosäkki. Koska roskat saadaan maan alle talteen, ne ovat eläinten ja sään vaihteluiden ulottumattomissa. Suljettu säiliö pysyy myös viileämpänä, mikä vähentää hajuhaittoja. Kun säkki tyhjennettäessä nostetaan auton nostolaitteella ylös ja jätelavan päälle, pelkkä nykäisy köydestä riittää avaamaan pohjan. Rent-A-Drum valmistaa Namibiassa järjestelmän suurimman osan eli runkokaivon. Muovista valmistetun kaivon valutöistä vastaa paikallinen aliurakoitsija. Astioiden kannet, nostosäkit ja muut järjestelmän osat tulevat Suomesta.

Rent-A-Drumin asiakkaita ovat kunnat ja yritykset. Jätehuollon kehittämistä hidastavat kehitysmaan niukat taloudelliset resurssit. ”Jätehuollon kehittyminen edellyttää, että keräystoiminta saadaan tehokkaaksi mahdollisimman pienillä kustannuksilla”, Jokinen huomauttaa. Myös jätteiden lajittelu ja kierrätettävien materiaalien uudelleenkäyttö on Namibiassa vielä alkutekijöissään. Nykyisin suurin osa muovista, kartongista ja muista kierrätysmateriaaleista menee Etelä-Afrikkaan hyödynnettäväksi. ”Tavoitteena on, että Namibiaan saataisiin omaa kierrätysmateriaaleja hyödyntävää teollisuutta. Tämä toisi maahan myös uusia työpaikkoja.”

Myös naapurimaat kiinnostavat

Jokisen mukaan Molok on sitoutunut Namibiassa pitkäaikaiseen läsnäoloon. ”Pikavoittoja Afrikasta ei kannata odottaa. Toimintaympäristöön on aluksi perehdyttävä huolella, minkä jälkeen liiketoimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti yhdessä kumppanin kanssa.” Jokinen huomauttaa kuitenkin, että jätehuollon markkinat 2,2 miljoonaan asukkaan Namibiassa ovat rajalliset. ”Tämän vuoksi haemmekin markkinoita nyt naapurimaista.” Erityisesti Jokista kiinnostaa Etelä-Afrikka, jossa on yli 50 miljoonaa asukasta ja Afrikan kehittynein jätehuoltojärjestelmä. Vientimahdollisuuksia Namibiasta naapurimaihin parantaa eteläisen Afrikan maiden tulliunioni, jonka sisällä voi käydä kauppaa ilman tulleja.

 

Lue myös Esa Salmisen Sitran blogissa 26.3.2018 julkaisema teksti Molokin Namibian hankkeesta täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa