Uutiset

Liikekumppanuustuen uudet ehdot julkaistu

02.01.2024
nainen tietokone

Liikekumppanuustuen ehdot ovat päivittyneet 1.1.2024. Päivitys koskee tukiprosentteja sekä pilotoinnin sallimista hankevaiheessa 7: olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa.

Vuoden 2024 alusta alkaen vähiten kehittyneiden maiden ja hauraiden maiden tukiaste muuttuu 85 %:sta 75 %:iin pk-yrityksille ja 50 %:iin suuryrityksille. Samalla pk-yritysten alemman keskitulotason maiden tukiaste nousee 75 %:iin. Ukraina säilyy ainoana maana 85 % tukikategoriassa.

Lisäksi pilotointi on lisätty tukikelpoisiin toimintoihin myös hankevaiheessa 7: olemassa olevan liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa. Teknologian ja ratkaisujen pilotoinnin ja demonstraatioiden tulee liittyä kohtiin a. tuoteportfolion laajentaminen, c. alihankinta- tai vastaavien partnereiden löytäminen, d. toiminnan kehittäminen helpommin skaalattavaksi ja/tai e. investointitarpeiden ja niiden rahoituksen selvittäminen. Teknologian ja ratkaisujen pilotointi ja demonstraatiot ovat ehtomuutoksen myötä tukikelpoisia toimintoja myös jo kohdemaahan etabloituneille yrityksille.

Löydät uudet ehdot täältä sekä päivitetyt kohdemaiden tukiprosentit sekä maalistan täältä.

De minimis -enimmäisraja nousee

Euroopan komissio on hyväksynyt uudet yleiset säännöt, joiden myötä de minimis –asetuksen enimmäisraja nousee 200,000 eurosta 300,000 euroon. Uudet asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2024 alkaen.

Ulkoministeriön myöntämä liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea, mutta käytännössä suurin osa tukirahaa saavista hankkeista ei ole de minimis -sääntelyn alaisia, koska yritysten liiketoiminta toteutetaan ETA-alueen ulkopuolella. Pääsääntöisesti Finnpartnershipin tukemista hankkeista vain tuontiin keskittyvät hankkeet ovat de minimis -asetuksen piirissä ja siten niille myönnettävä tukiraha on maksimissaan €300,000.

Jaa sosiaalisessa mediassa