Menestystarinat

Intian maaseudulta kannattaa hakea bisnesmahdollisuuksia

06.05.2015

Intian köyhältä maaseudulta voi löytyä hyviä bisnesmahdollisuuksia, jos yrityksillä on rohkeutta lähteä niitä hakemaan. Apua tähän tarjoaa suomalainen Tikau, joka on luonut Intiassa kumppaniverkon osittain Finnpartnershipin tuella.

Käsintehtyjä sisustustuotteita ja asusteita kehittävä ja niitä Suomeen tuova Tikau on luonut viime vuosina yhteistyöverkoston Intian maaseudulla toimiviin käsityöläisiin. Viidessä Intian osavaltiossa toimiva yritys etsii kumppaneiksi yksittäisiä perheitä, nais- ja käsityöläisyhteisöjä sekä paikallisia kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa tuotteet suunnitellaan yhdessä. ”Olemme olleet pioneereja uudenlaisen toimintamallin kehittämisessä, jossa yhdistyvät kaupankäynti ja auttaminen”, Tikaun perustaja Taina Snellman sanoo.

Tikau on saanut Finnpartnershipin Liikekumppanuustukea mm. uusien kumppaneiden identifiointiin ja kouluttamiseen kohdemaassa sekä paikallisen yrityksen perustamiseen. ”Tuki on ollut meille erinomainen asia, koska toimintamallissamme kumppaneiden identifiointi vaatii paljon vaivaa ja kustannuksia. Myös liiketoiminnan käynnistäminen on hitaampaa ja vaikeampaa kun normaalissa toimintamallissa”, Snellman perustelee.

Kaikki hyötyvät yhteistyöstä

Taina Snellman on tutkinut Intiassa vaatetusalan työntekijöiden hyvinvointia ja on konsultoinut myös muita yrityksiä hankinta-asioissa. 11 vuoden aikana hän on nähnyt, kuinka pienilläkin asioilla voidaan parantaa kyläläisten elämää. Snellmanin mielestä suomalaisilla yrityksillä voisi olla tässä oma roolinsa. Samalla yrityksille itselleen avautuisi kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Snellman ehdottaa, että Tikau ja sekä kehityshankkeita Intiassa toteuttava Tikau Share ry voisivat toimia alustana, jos yritys haluaa esimerkiksi testata tuotteensa soveltuvuutta intialaisissa kylissä.”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä syrjäisiin kyliin, joissa ei vielä toimi isoja yrityksiä tai hyväntekeväisyysjärjestöjä. Kannustan yrityksiä, jotka harkitsevat Intiaa markkinana, olemaan meihin yhteydessä.” Snellmanin mukaan esimerkiksi puhtaaseen veteen ja sanitaatioon, uusiutuvaan energiaan ja mobiilialan sovelluksiin liittyville tuotteille ja palveluille voisi löytyä markkinoita Intian maaseudulta. ”Asioita kannattaa tehdä yhdessä ja yhdistää voimia kokonaisvaltaisissa poikkitieteellisissä hankkeissa.”

Kehitystä tukevaa liiketoimintaa

Maailmalla puhutaan Bottom of the Pyramid (BOP) -liiketoiminnasta, jossa köyhyyden vähentämiseen ja muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin haetaan ratkaisua yritysten innovatiivisesta liiketoiminnasta.
Yritykselle tämä ei ole hyväntekeväisyyttä vaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, joka samalla parantaa köyhien oloja ja ottaa heidät mukaan tasavertaisiksi liikekumppaneiksi.Kynnys lähteä kehittämään tavanomaisista liikeideoista täysin poikkeavaa liiketoimintaa BOP-markkinoille on kuitenkin edelleen korkea. Monissa yrityksissä ajatellaan, ettei köyhyydessä elävillä perheillä ole varaa maksaa tai ettei heillä ole osaamista olla liikekumppanina. Köyhä yhteisö kokonaisuutena voi kuitenkin olla kiinnostava markkina tai kumppani.

Tikaun toimintaperiaate BOP-markkinoilla on luoda kumppanien kanssa tuotteita, jotka myyvät Euroopassa. Työllisyys paranee Intiassa mutta myös Suomessa. Snellman sanoo, että helppoa BOP-markkinoilla menestyminen ei kuitenkaan ole. Pikavoittojen sijaan liiketoiminnan on perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen. ”Toimintamalliimme kuuluu, että vierailemme kylissä säännöllisesti koordinoimassa toimintaa paikallisten kumppanien kanssa. Keskeistä on fyysinen läsnäolo.”

Tikau laajentaa uusille alueille

Snellmanin mukaan Tikaun toimintamallin muotoutuminen on vienyt aikaa. Virheitäkin on vuosien aikana tehty. Snellman myöntää, että tekstiilit olisi helpompi tilata suurkaupungin isosta tehtaasta. Tikau aikoo kuitenkin toimia jatkossakin pienten toimijoiden kanssa Intian maaseutukylissä. ”Nyt malli on saatu hiottua niin toimivaksi, että sitä voidaan kopioida ja viedä uusille alueille Intiassa.” Tuotteiden valmistus työllistää nyt noin 110 käsityöläistä Intiassa, osan kokopäiväisesti ja osan osa-aikaisesti.

Liiketoiminnan rinnalla Tikau tekee rinnakkaisjärjestö Tikau Sharen kanssa kehityshankkeita, jotka hyödyttävät käsityöläisten yhteisöjä. Kylissä on järjestetty muun muassa käsitöiden tekemiseen liittyvää koulutusta. Erääseen kylään on suunnitteilla talo kyläläisten kokoontumispaikaksi. ”Tällainenkin toiminta luo edellytyksiä paremmalle ja tehokkaammalle tulevalle liiketoiminnalle. Hanke ei ole siten pelkkää kehitysapua. Tavoitteena on tuoda yhteen ajatuksia, taitoja ja asiantuntemusta eri aloilta ja luoda näin innovatiivisia tapoja vastata erilaisiin haasteisiin”, Snellman sanoo. Tavoitteiden saavuttamiseksi Tikau on kehittänyt Design Helps -konseptin, jossa yhdistyvät innovatiivinen suunnittelu, kestävä työllistäminen ja vähäosaisten yhteisöjen voimaannuttaminen.

Snellman odottaa Tikaun toiminnan laajenevan tulevaisuudessa. Yrityksellä on oma myymälä Helsingin Ullanlinnassa ja pääasiassa design-liikkeistä koostuva jälleenmyyntiverkosto Suomessa ja ulkomailla. Tikau etsii nyt mahdollisuuksia laajentaa myyntiä kansainvälisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa