Uutiset

Rahoitusta ja palveluita hankkeille kehittyvillä markkinoilla – infosessio Team Finland -verkostolle

14.09.2023

Tämä interaktiivinen virtuaalinen tapahtuma on tarkoitettu Team Finland -verkoston asiantuntijoille ja muille kansainvälisten palveluiden yritysneuvojille, jotka työskentelevät Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kehittyvillä markkinoilla, tai Euroopassa. Infosessio järjestetään 18.10. klo 09:00–10:00.

Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota osallistujille mahdollisuus

  • oppia, miten suomalaiset yritykset ja järjestöt voivat hyödyntää Finnpartnershipia kehittyville markkinoille suuntautuvissa hankkeissa
  • kuulla, miten kehittyvien maiden yritykset voivat käyttää Finnpartnershipin Matchmaking-palvelua suomalaisten liikekumppaneiden löytämiseksi
  • saada lisätietoja siitä, millaisia investointeja Finnfund tekee ja millaisia hankkeita se etsii
  • saada tietoa ja työkaluja, joiden avulla osallistujat pystyvät paremmin neuvomaan kohdemaissa toimivia tai sinne laajentumista suunnittelevia yrityksiä saatavilla olevista rahoitus- ja muista palveluista
  • esittää kysymyksiä, palautetta ja yhteistyöideoita

Ilmoittaudu 16.10. mennessä tämän linkin kautta. Tervetuloa!

Ohjelma

9:00 – 9:10     Esittäytymiskierros

9:10 – 9:15     Finnpartnership: tausta ja missio, Birgit Nevala, Programme Director

9:15 – 9:20     Finnpartnership: Team Finland -yhteistyö, Elsa Nyman, Programme Officer

9:20 – 9:30     Finnpartnership: Tukiraha, Nikke Karjalainen, Senior Programme Officer

9:30 – 9:40     Finnpartnership: Matchmaking-palvelu, Axel Sointu, Business Partnership Lead

9:40 – 9:45     Finnpartnership: Global Gateway -kampanja, Julian Blom, Global Gateway Project Lead

9:45 – 9:55     Finnfund: investoinnit kehittyvillä markkinoilla, Patrik Bredbacka, Team Finland Adviser

9:55 – 10:00     Q&A

Lisätietoja: elsa.nyman@finnpartnership.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa