Menestystarinat

Biokaasun talteenotto kasvaa suomalaisopein Kaakkois-Aasiassa

03.06.2015

Biokaasuhankkeita Thaimaassa pyörittävä TBEC laajentaa toimintaansa myös naapurimaihin. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritys on kartoittanut Finnpartnershipin tuella.

TBEC eli Thai Biogas Energy Company on kerännyt Thaimaassa runsaasti myönteistä huomioita biokaasuhankkeillaan, joissa paikallisten tärkkelystehtaiden jätevesistä syntyvä biokaasu kerätään talteen ja hyödynnetään energianlähteenä. Thaimaan ohella suomalaistaustainen yritys laajentaa toimintaansa nyt myös muualle Kaakkois-Aasiaan. Tukea uusien markkinoiden valloitukseen TBEC on saanut Finnpartnershipin liikekumppanuustuesta. ”Finnpartnershipin tuki auttoi siinä, että saimme ensimmäisen hankkeen Laosiin”, TBECin toimitusjohtaja Gustaf Godenhielm kiittelee.

Finnpartnerhipin tuki vaikuttaa pitkälle

TBECin ensimmäinen hanke Laosissa käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Godenhielm sanoo, että Finnpartnershipin tuki vaikuttaa myös tulevaisuuteen. ”Nyt meillä on referenssilaitos, jota voimme käyttää markkinointiin ja esitellä ratkaisuamme kiinnostuneille käytännössä. Se auttaa meitä saamaan maassa uusia hankkeita.” TBECillä on tällä hetkellä valmisteilla toinen hanke Laosissa. Samaan aikaan yritys jatkaa Kambodzhassa ja Vietnamissa kumppanien etsintää. ”On todennäköistä, että pääsemme Kambodzhassa kiinni ensimmäiseen hankkeeseen vuoden sisällä.” Godenhielmin mukaan Finnpartnershipin tuella on ollut tärkeä merkitys hankekehitykseen Thaimaan naapurimaissa, sillä yhtiö hakee uusia markkinoita suhteellisen pienellä budjetilla. ”Toiset yhtiöt avaavat toimistoja ja kuluttavat laajentumiseen paljon rahaa. Me olemme edenneet säästeliäämmin.”

Finnfund mukana rahoittajana

TBECin suurin omistaja on 75 prosentin osuudella suomalainen energia-alan hankkeisiin investoiva pääomarahasto Private Energy Market Fund (PEMF). Toinen pääomistaja on Al Tayyar Energy Ltd. Arabiemiirikuntien liitosta. Finnfund kuuluu PEMFin osakkaisiin. Lisäksi Finnfund on rahoittanut TBECiä suoraan vakuudettomalla lainalla.

TBECillä on tällä hetkellä meneillään yhdeksän hanketta, joista suurin osa toimii kassavasta tärkkelystä tekevien tehtaiden yhteydessä Thaimaassa. Godenhielmin kukaan kasvunäkymät ovat erinomaiset. Thaimaassa yrityksellä on valmisteluvaiheessa useita hankkeita. Hän korostaa, ettei TBEC pyri maksimoimaan yhden hankkeen tuottoja, vaan rakentamaan pitkän aikavälin bisnestä ja imagoa. ”Strategia on alkanut toimia. Meidät tunnetaan laadukkaista hankkeista, jotka taas tuovat uusia hankkeita. Uudet projektit tulevat kontaktiverkkojemme kautta.”

Biokaasulaitos avaimet käteen -periaatteella

TBECin biokaasulaitokset toimivat niin sanotulla BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) -periaatteella, jossa TBEC rahoittaa ja rakentaa asiakasyhtiön puolesta biokaasulaitoksen ja vastaa sen operoinnista sovitun ajan. TBEC saa sijoituksensa takaisin myymällä biokaasua ja sähköä. Sopimuskauden päätyttyä laitos siirtyy asiakkaan omistukseen. TBECin investoinnit sisältävät jätevesialtaita, kaasun talteenottojärjestelmiä ja kaasulinjoja tuotantolaitoksille. Tehtaalle energiaa tuottavat kattilat muutetaan niin, että raskaan polttoöljyn sijaan niissä voidaan polttaa biokaasua. Investointeihin kuuluvat myös generaattorit, joilla tuotetaan sähköä tuotantolaitosten käyttöön ja valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Kaikki hyötyvät biokaasun talteenotosta

Biokaasun hyödyntäminen on sekä ympäristöystävällinen että taloudellisesti kannattava hanke kaikille osapuolille. Aiemmin tehtaiden jätevedestä syntyvä metaani on vapautunut ilmakehään. ”Saastuttavan raskaan polttoöljyn sijaan laitokset käyttävät nyt kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Biokaasun talteenotto vähentää päästöjä ilmaan ja myös jätevesiin liittyviä ympäristöriskejä, kun prosessi on hallittu ja valvonnassa.” Godenhielm korostaa, että TBECin hankkeet edistävät puhtaan teknologian siirtoa kehitysmaihin. Esimerkiksi Laosissa yrityksen biokaasuhanke on laatuaan ensimmäinen.
”Hankkeet tuovat myös kipeästi kaivattuja työpaikkoja. Ensimmäinen hankkeemme Laosissa sijaitsee lähellä pääkaupunki Vientianea. Toinen valmisteilla oleva hanke tulee vieläkin köyhempään Etelä-Laosiin, jossa uudet työmahdollisuudet ovat erityisen tarpeellisia.”

Jaa sosiaalisessa mediassa