Menestystarinat

Amani Care – kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa maksukykyisille senioreille Keniassa

13.04.2022
AmaniHoiva

Keniassa on tarvetta vanhusten kotihoidon palveluille ja hoitajien koulutukselle

Vaurastuminen, elintason nousu ja ihmisten parempi terveys saavat ihmiset elämään entistä pidempään, mikä vaikuttaa myös Kenian kaltaisten alemman keskitulon maiden väestörakenteeseen. Maksukykyisiä ja kotihoitoa tarvitsevia vanhuksia on yhä enemmän, mutta heidän tarvitsemiaan terveyspalveluita on maassa vielä huonosti saatavilla. Vanhushoidon ammatillista koulutusta ei Keniassa juurikaan ole, eikä kotona vanhusten hoivasta vastaaville perheenjäsenille ole riittävästi tarjolla ulkopuolista ammattimaista apua.

Keniassa vanhustenhoidon koulutuksessa on vielä paljon kehitettävää. Hoitajakoulutukseen ei ole kuulunut vanhustenhoitoon liittyviä opintoja, eikä vanhusten hoitoon erikoistunutta julkista lähihoitaja- tai geronomikoulutusta Keniassa ole tarjolla lainkaan. Sairaanhoitajia avustavan tai kotihoitoa suorittavan henkilökunnan koulutustarvetta ei Kenian julkisessa koulutusjärjestelmässä ole tunnistettu tai standardisoitu.

Amani Care – kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa maksukykyisille senioreille Keniassa

Amanihoiva Kotihoito Oy on perustanut vanhusten kotihoitopalveluja tarjoavaa tytäryrityksen Amani Hoiva Kenya Ltd.:n, parantamaan vanhusten hoitoa Keniassa. Yritys tulee tarjoamaan Amani Care -brändin alla kotihoitoa ja kotisairaanhoidon palveluja maksukykyisille senioreille. Tavoitteena on tarjota asiakkaille suomalaisten ja eurooppalaisten standardien mukaista hoitoa.

Toiminta käynnistetään pääkaupungissa Nairobissa, mutta digitalisaatio mahdollistaa toiminnan laajentamisen Kenian rannikolle, keskiylängölle ja Maasai Maran alueelle, joissa voidaan palvella myös eurooppalaisia senioreita, jotka viettävät osan vuodesta Keniassa. Toiminnan laajetessa Nairobista muualle maahan lääkäripalveluiden saatavuus etäyhteydellä luo kustannustehokkuutta kun lääkäri pystyy etäyhteydellä ohjeistamaan paikan päällä olevia hoitajia.

Suomesta vanhushoidon oppeja Keniaan

Amanihoivan toimistusjohtaja Faisa Egge kertoo, että yrityksen ensimmäisten 50 työntekijän koulutus aloitetaan vuoden 2022 alussa. Osa opettajista tulee Suomesta, Kokkolan alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista. Suomalaiset tuovat koulutukseen sellaisia vanhusten hoidon kannalta keskeisiä sisältöjä, jotka puuttuvat vielä kokonaan kenialaisesta hoitajakoulutuksesta. Eggen mukaan esimerkiksi potilaan itsemääräämisoikeus on kenialaisessa hoitokontekstissa vierasta.

Suunnitelmissa on, että tämä koulutus voisi myös soveltuvin osin toimia skaalattavana pilottina valtion ja yksityisten sairaanhoidon oppilaitosten käyttöön ja näin olla mukana kehittämässä vanhustenhoidon erikoisosaamista koko maassa. Suomalaisen vanhusten hoivaosaamisen ja -koulutuksen integroinnista virallisen, auktorisoidun sairaanhoitajakoulutuksen yhteyteen on jo alustavasti keskusteltu ministeritasolla saakka.

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa perusterveydenhoidon tarjoamisen myös köyhimmille

Terveydenhoidon eriarvoisuus on Keniassa suuri ongelma. Keniassa julkisen terveydenhuollon puutteista kärsivät erityisesti äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset, ne joilla ei ole varaa maksaa hoidostaan..

Sen lisäksi, että hankkeella edistetään vanhusten terveyttä ja hyvinvointia, sillä on myös terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä mission. “Meidän pitää auttaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus terveyteen. Se ei saa olla rahasta kiinni”, sanoo Amanihoivan toimitusjohtaja Faisa Egge. Varsinaisen liiketoiminnan kunnolla käynnistyttyä, yrityksen on tarkoitus tarjota maksuttomia perusterveydenpalvelujaan haavoittuvassa asemassa olevissa yhteisöissä.

Jaa sosiaalisessa mediassa