Mikä on Finnpartnership

Liikekumppanuudella kohti parempaa maailmaa.

Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima liikekumppanuusohjelma, jonka palvelut ovat ilmaisia. Sen tavoitteena on synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia edistämällä liiketoimintaa Suomen ja kehitysmaiden välillä.

Kansalaisilla, yrityksillä ja yhteiskunnallisilla toimijoilla on avainrooli oman yhteiskuntansa toimivuuden ja kehityksen edistämisessä. Finnpartnershipin toiminta tähtää tämän kehityksen vauhdittamiseen kehitysmaissa kestävän liiketoiminnan kautta. Käytännössä Finnpartnership edistää liiketoimintaa ja kumppanuuksia, joilla pyritään tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaahan. Koska edistettävän liiketoiminnan täytyy olla myös kannattavaa ja vastuullista, syntyy toiminnasta parhaimmillaan myönteistä kehitystä ruokkiva kierre.  

 

Pääpalveluina Liikekumppanuustuki ja Matchmaking

Kehitysmaat ovat liiketoimintaympäristönä usein erilaisia kuin mihin suomalaiset yritykset ovat tottuneet. Finnpartnership tarjoaa suomalaisille yrityksille ja organisaatioille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa, rahoitusta sekä kontakteja, joiden avulla kestävä ja pitkäaikainen liiketoiminta voidaan saada käyntiin. Liikekumppanuustuki on taloudellinen avustus liiketoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseksi. Päätöksen liikekumppanuustuen myöntämisestä tekee ulkoministeriö, jolle Finnpartnershipin asiantuntijat valmistelevat lausunnon päätöksenteon tueksi. Matchmaking-palvelu yhdistää suomalaiset ja kehitysmaiden toimijat. Palvelut on tarkoitettu yritysten, oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön. Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat ilmaisia.

 

Vastuullinen liiketoiminta on kestävää liiketoimintaa

Kun suomalainen yritys menee kehitysmaahan, se vie mukanaan myös omia tapojaan ja käytäntöjään. Eettiset kysymykset ja yritysvastuu ovat erityisen tärkeässä roolissa yrityksen tehdessä liiketoimintaa kehitysmaissa. Finnpartnership on sitoutunut tukemaan kansainvälisten standardien mukaista vastuullista liiketoimintaa ja edellyttää yritysvastuun toteutumista ja positiivisia kehitysvaikutuksia tukemissaan hankkeissa.

Finnfund pitkä kokemus ja laajat verkostot

Finnpartnership on osa Finnfundin toimintaa. Finnfund on ulkoministeriön rahoittaman liikekumppanuusohjelman, Finnpartnershipin, hallinnoija ja toteuttaja. Finnfundilla on yli 35 vuoden kokemus kehitysrahoituksesta, ohjelman kohdealueista sekä laaja yhteistyöverkosto kansainvälisiin kehitysrahoittajiin ja kansainvälistyviin suomalaisyrityksiin.  

 

Hyödynnä Team Finlandin koko paletti

Team Finland kokoaa yhteen paikkaan kaikki Suomen valtion rahoittamat kansainvälistymispalvelut. Team Finlandin kautta saat tietoa markkinoista ja niiden riskeistä, rahoitusta kansainvälistymiseen, mahdollisuuden osallistua vienninedistämismatkoille sekä yhteyksiä, tietoa ja neuvontaa.