Mikä on Finnpartnership

Liikekumppanuudella kohti parempaa maailmaa.

Mitä tapahtuu, kun suomalainen toimija saa liiketoiminnan vauhtiin kehitysmaassa tavalla, joka vie paikallista maata ja yhteiskuntaa eteenpäin? Silloin tapahtuu se, miksi Finnpartnership on olemassa.

Yhteiskunnan toimivuus ja kehittyminen ovat lopulta kiinni siitä, miten kansalaiset, yritykset ja yhteiskunnan toimijat saavat itse yhteiskunnan pelaamaan. Finnpartnershipin toiminta tähtää tämän kehityksen vauhdittamiseen.

Käytännössä Finnpartnership edistää liiketoimintaa ja kumppanuuksia, joilla pyritään tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaahan. Koska edistettävän liiketoiminnan täytyy olla myös kannattavaa ja vastuullista, syntyy toiminnasta parhaimmillaan myönteistä kehitystä ruokkiva kierre.

 

Pääpalveluina liikekumppanuustuki ja Matchmaking

Kehitysmaat ovat liiketoimintaympäristöinä monella tavalla erilaisia kuin mihin monet suomalaiset yritykset ovat tottuneet. Lisäksi olosuhteet maiden välillä ja maiden sisällä vaihtelevat hyvinkin paljon. Ensimmäistä kertaa vieraaseen maahan mentäessä kysymyksiä onkin usein enemmän kuin vastauksia.

Finnpartnership tarjoaa rahoitusta, kontakteja ja neuvoja, joilla voi kartoittaa liiketoiminnan mahdollisuuksia kehitysmaissa. Liikekumppanuustuki on taloudellinen avustus liiketoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseksi. Matchmaking yhdistää suomalaiset ja kehitysmaiden toimijat.

Palvelut on tarkoitettu yritysten, oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön.

 

Vastuullinen liiketoiminta on kestävää liiketoimintaa

Kun suomalainen yritys menee kehitysmaahan, se vie mukanaan myös omia tapojaan ja käytäntöjään. Asetelmasta johtuen eettiset kysymykset ja yritysvastuu ovat erityisen tärkeässä roolissa yrityksen tehdessä liiketoimintaa kehitysmaissa.

Finnpartnership on sitoutunut tukemaan kansainvälisten standardien mukaista vastuullista liiketoimintaa ja edellyttää yritysvastuun toteutumista tukemissaan hankkeissa.

Finnpartnershippitkä kokemus ja laajat verkostot

Finnpartnership on osa Finnfundin toimintaa. Finnfund on ulkoministeriön rahoittaman Liikekumppanuusohjelman hallinnoija ja toteuttaja. Finnfundilla on yli 35 vuoden kokemus kehitysrahoituksesta, ohjelman kohdealueista sekä laaja yhteistyöverkosto kansainvälisiin kehitysrahoittajiin ja kansainvälistyviin suomalaisyrityksiin.

 

Hyödynnä Team Finlandin koko paletti

Team Finland kokoaa yhteen paikkaan kaikki Suomen valtion rahoittamat kansainvälistymispalvelut. Team Finlandin kautta saa tietoa markkinoista ja niiden riskeistä, rahoitusta kansainvälistymiseen, mahdollisuuksia osallistua vienninedistämismatkoille sekä yhteyksiä, tietoa ja neuvontaa.

avaa sulje