News

Kenya’s outlook after the August 2022 general elections

11.10.2022

Afrikan valtioiden vaaleihin saattaa usein liittyä levottomuutta ja epävarmuutta, näin kävi myös Kenian hiljattaisissa vaaleissa. Liiketoiminta hidastui ja investointien määrä laski vaalien alla, mikä vaikutti negatiivisesti Kenian šillingin arvoon suhteessa euroon ja Yhdysvaltain dollariin. Vaalit saatiin kuitenkin vietyä läpi verrattain rauhallisesti ja presidentiksi nousi William Samoei Ruto.

Lyhytaikainen hiljaiselo vaikuttaa olevan ohi ja liiketoiminta on jälleen palautunut vaaleja edeltäneelle tasolle, mikä myös heijastuu paikallisvaluutan arvokehityksessä. Kasvusektorit kuten valmistava teollisuus, kuljetusala, koulutus, sekä asumis- ja ruokapalvelut vahvistavat maan taloudellista sietokykyä. Maatalous muodostaa kuitenkin edelleen talouden perustan ja tiettyjä alueita haitanneet epäsuotuisat sääolosuhteet ovat osaltaan vaikuttaneet maataloustuotantoon. Haasteisiin pyritään vastamaan veden saantiin ja varastointiin liittyvillä toimenpiteillä sekä varmistamalla edullisten lannoitteiden saatavuus.

Kenian laajempi talous on verrattain vakaa ja sijoittajat ovat aktiivisia, tämä heijastuu myös Nairobin arvopaperipörssissä (NSE). Yksityinen sektori on dynaaminen ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Samalla on syytä tiedostaa maan kehitysohjelma vuosille 2008–2030, Kenya Vision 2030, joka myös tulee ohjaamaan vaalienjälkeisen hallinon painopistealueita. Ruokaturva, paikallinen tuotanto ja teollisuus, laadukkaiden ja edullisten terveys- sekä asumispalvelujen tarjoaminen koko kansalle muodostavat keskeisiä aihealueita, joihin myös tulevina vuosina panostetaan.

Presidentti Ruton agendalla on lisäksi mikro- ja pienyrittäjien tukeminen, johon keskeisesti kuuluu suotuisan toimintaympäristön luominen. Aiemmin jo lakkautettu osuuskunta ja mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten ministeriö herätetään jälleen eloon ja hallitus kaavailee viiden miljardin (kenian shillinkiä) vuosibudjettia tukeakseen yrittäjyyttä. Laajempaan kuvaan liittyy myös vahvasti osaaminen ja julkisen puolen tuki, jotta voidaan varmistaa, että mahdollisimman monella yrittäjällä on tekniset taidot työllistää itsensä. Hallinnon kehitysagendan kärkiteemat ovat innovaatiot ja digitalisaatio, joita ollaan valmiita edistämään ja tukemaan.

Muutamia uuden hallinnon ministereitä ovat: Prof. Njuguna Ndung’u (valtiovarainministeri), Alfred Mutua (ulkoministeri), Moses Kuria (kauppa-, investointi- ja teollisuusministeri), Florence Bore (Työministeri), ja Rebecca Miano (Itä-Afrikan yhteisön ministeri).

Kenian kansalaiset ja yrittäjät ovat toiveikkaita ja optimistisia koskien uusia suunnitelmia ja aloitteita suotuisan toimintaympäristön kehittämiseksi, joiden keskeisin päämäärä on varmistaa kansalaisten elinkeino ja toimeentulo.

Share on social media

Ajankohtaista