Världsmarknaden 2017–2018 har publicerats! Du hittar informationspaketet här

Världsmarknaden 2017–2018 har publicerats. Det omfattande informationspaketet på 261 sidor presenterar förhållandena i målländerna ur ett perspektiv av företag som vill bli internationella liksom förutsättningarna och hindren för framgångsrik handel.

Läs mer och ladda ner informationspaketet här.

Publicerad 29.08.2017

öppna stänga