Vad är Finnpartnership?

Företagspartnerskap ger en bättre värld.

Vad händer när en finländsk aktör får igång verksamheten i ett utvecklingsland på ett sätt som för det lokala landet och samhället framåt? Då händer det som är orsaken till att Finnpartnership finns.

Hur samhället fungerar och utvecklas beror i slutändan på hur medborgarna, företagen och samhällets aktörer själva får samhället att spela ihop. Finnpartnerships verksamhet strävar efter att snabba upp denna utveckling.

I praktiken främjar Finnpartnership affärsverksamhet och partnerskap som strävar efter att producera positiva utvecklingseffekter i projektlandet. Eftersom den affärsverksamhet som främjas också ska vara lönsam och ansvarsfull, ger verksamheten i bästa fall upphov till en spiral som stöder en positiv utveckling.

 

Huvudtjänsterna är företagspartnerskapsstöd och Matchmaking

Utvecklingsländerna är som verksamhetsmiljöer på många sätt annorlunda än vad många finländska företag är vana vid. Dessutom varierar förhållandena mellan och inom länderna mycket. När man för första gången ska till ett främmande land är frågorna oftast fler än svaren.

Finnpartnership erbjuder finansiering, kontakter och råd för att kartlägga möjligheterna för affärsverksamheten i utvecklingsländerna. Företagspartnerskapsstödet är ett ekonomiskt bidrag som ska hjälpa till att utreda vilka möjligheter verksamheten har. Matchmaking förenar aktörer i Finland och utvecklingsländer.

Tjänsterna är avsedda för företag, läroinrättningar, medborgarorganisationer och andra aktörer.

 

Ansvarsfull affärsverksamhet är hållbar affärsverksamhet

När ett finländskt företag söker sig till ett utvecklingsland tar det med sig av sina egna sätt och sin egen praxis. Beroende på upplägget spelar etiska frågor och företagsansvar en särskilt viktig roll när företaget utövar affärsverksamhet i utvecklingsländer.

Finnpartnership har åtagit sig att stöda ansvarsfull verksamhet enligt internationella standarder ansvarsfull verksamhet och förutsätter att företagsansvaret förverkligas i de projekt som får stöd.

 

 

Finnpartnershiplång erfarenhet och omfattande nätverk

Finnpartnership är en del av Finnfunds verksamhet. Finnfund förvaltar och genomför det Företagspartnerskapsprogram som utrikesministeriet finansierar. Finnfund har över 35 års erfarenhet av utvecklingsfinansiering, programmets målområden samt ett stort samarbetsnätverk som omfattar internationella utvecklingsfinansiärer och finländska företag som vill bli internationella.

 

Utnyttja hela Team Finlands palett

Team Finland samlar alla internationaliseringstjänster som finansieras av finska staten. Via Team Finland får du information om marknader och deras risker, finansiering för internationalisering, möjlighet att delta i exportfrämjande resor samt kontakter, information och rådgivning.