Utvidgad flexibilitet i stödvillkoren på grund av Coronaviruset kommer inte att gälla nya projekt

18.5.2021

Nuvarande flexibilitetsåtgärder kan projektspecifikt, via en skild bedömning, tillämpas för de företagspartnerskapsprojekt där användning av stödet löper ut 1.1.-1.7.2021. Läs mera om de nuvarande flexibilitetsåtgärderna.  

Motsvarande flexibilitetsåtgärder kommer inte att beröra projekt där användningen av stödet löper ut 2.7.2021 eller senare. Stödmottagare ska begära utbetalning av förverkligade kostnader med en utbetalningsbegäran (inkl. obligatoriska bilagor) senast det datum då stödtiden löper ut. Stödet är i kraft i 24 månader från datumet för tillkännagivande av statsunderstödsbeslutet. Detta datum finns tillgängligt i Utrikesministeriets e-tjänst. Bekanta dig med utbetalningsbegäran på sidan med utbetalnings- och rapporteringsanvisningar.  

Ifall projektet i sin helhet inte slutförs under stödtiden, är det möjligt för stödmottagaren att via en ny ansökan söka om stöd för de faser och aktiviteter som man inte hunnit utföra. Samtidigt är det även möjligt att inkludera ytterligare faser och aktiviteter i den nya ansökan. Närmare information om ansökning hittar du här.   

 

Ytterligare information
Frågor kan riktas direkt till Finnpartnership: fp(a)finnpartnership.fi