Utrikesministeriets e-tjänst och identifikation till e-tjänsten förnyas

15.6.2020

Utrikesministeriets e-tjänst har flyttats till den nya Online e-tjänst, där man kan uträtta ärenden för ett företag genom Suomi.fi-fullmakter. Möjligheten att använda den gamla e-tjänsten slutar under sommaren. Även om den gamla e-tjänsten fortfarande fungerar, vi rekommenderar att den nya Online e-tjänsten ska tas i bruk och att Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden för ett företag ska ges till personer som ansvarar för ansökandet av företagspartnerskapsstöd.

 

Online e-tjänst

Med Online e-tjänsten fyller man i företagspartnerskapsstödets ansökningsblanketter direkt i webbläsaren. För tillfället kan man fylla i följande blanketter i webbläsaren: förbindelseblankett, blankett för utbetalningsbegäran och blankett för basinformation. Andra blanketter som används i ansökandet av företagspartnerskapsstöd ska fyllas i PDF-format och laddas till e-tjänsten som hittills. Blanketter i PDF-format finns på Finnpartnerships webbsida här.

 

 

Adress till e-tjänster och identifikationsoptioner:

Nya Online e-tjänsten: https://online-asiointi.um-plm.fi/             Inloggningen antingen med en Katso-kod eller med Suomi.fi-identifiering om företaget har redan gett fullmakter för att uträtta ärenden. OBS! Suomi.fi-identifieringen av utländska företag tas i bruk i slutet av juni.

Gamla e-tjänstenhttps://asiointi.um-plm.fi/public/login    Inloggningen med Katso-koder (tjänsten upphörs under sommaren)

 

Identifikationen till e-tjänsten

För tillfället kan man identifiera sig med en Katso-kod (denna option finns i slutet på identifikationssidan). Användningen av Katso-koder ska dock upphöras och i framtiden ska Suomi.fi-identifikationen användas. För att använda Suomi.fi för ett företag måste Suomi.fi-fullmakter ges – därför måste företaget ge Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden för ett företag till personen som ansvarar för ansökandet av företagspartnerskapsstöd. Företaget måste lägga till fullmaktsärenden som heter ”Ansökan om statsunderstöd” till den person som ansvarar för företagspartnerskapsstödet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för Suomi.fi-tjänsten och svarar också för kundtjänsten. Stöd till problemsituationer finns på Suomi.fi-webbsida (se nedan) och via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst för organisationer:

 

Mer information:

https://www.suomi.fi/fullmakter

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/vanliga-fragor-om-identifikation