Tjänster för att effektivisera projekten

Avser ditt företag att ansöka om företagspartnerskapsstöd eller har företaget nyligen fått ett positivt beslut? Dra nytta av våra tjänster för att påskynda framskridandet av ditt projekt.

Utöver företagspartnerskapsstödet erbjuder Finnpartnership finländska företag ett flertal olika tjänster som stödjer främjandet av deras affärsverksamhet på tillväxtmarknaderna. Alla våra tjänster är kostnadsfria och vi strävar efter att stödja företag i just de frågor som kan innebära en utmaning när affärsverksamheten inleds i utvecklingsländer.

Att hitta en företagspartner

En lokal företagspartner har ofta en central roll för att säkerställa framgång på en tillväxtmarknad. Om ditt företag avser att ansöka om företagspartnerskapsstöd kan Finnpartnership hjälpa till med att hitta en lokal företagspartner innan ansökan lämnas in, utgående från företagets och företagspartnerskapsstödsprojektets behov.

I tjänsten utnyttjas Finnpartnerships personal Asien och Afrika samt Finlands ambassader på tillväxtmarknaderna. Tjänsten omfattar följande marknader: Asien (Filippinerna, Indonesien, Indien, Kambodzha, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Vietnam), Afrika (Algerien, Egypten, Sydafrika, Etiopien, Kenya, Malawi, Marocko, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tunisien, Uganda, Zambia), Europa (Ukraina) och Mellanöstern (Iran).

Sökandet efter en företagspartner är indelat i följande steg:

  1. Ett inledande samtal med Finnpartnership, där den finländska aktören presenterar sitt planerade projekt
  2. Genomgång med Finnpartnership/Finlands ambassad, varefter marknaden undersöks för att hitta en potentiell partner
  3. Digitalt möte med de finländska aktörerna och den potentiella partner

Finnpartnership administrerar dessutom två databaser över företag på tillväxtmarknaderna, som söker finländska företagspartner. Du hittar mer information i vår tjänst Matchmaking och partnersök här.

Boka tid för ett inledande samtal eller begär tilläggsinformation: Axel Sointu, Business Partnership Lead, axel.sointu@finnpartnership.fi, tfn +358 40 596 9877

 

Kontaktkartor

Finnpartnership erbjuder kontaktkartor till alla företag som från och med år 2022 har beviljats företagspartnerskapsstöd. Kontaktkartan innehåller information om lokala kontakter, såsom myndigheter, statliga organisationer, kontaktinformation till finländska nätverk och internationella organisationer.

Kontaktkartorna skapas i samarbete med konsultföretaget NIRAS. Varje kontaktkarta skräddarsys i detalj enligt företagets och dess företagspartnerskapsstödsprojekts behov, med hänsyn till projektets destinationsland och sektor. Syftet med tjänsten är att hjälpa företag etablera sig i destinationsländerna och underlätta kontakt med nya affärspartner och landets myndigheter. Här hittar du ett exempel på en kontaktkarta.

För att skapa en kontaktkarta intervjuar Finnpartnership först företaget som beviljats stöd. Under samtalet diskuteras eventuella utmaningar och hurudana kontakter företaget särskilt behöver.

Om ditt företag är intresserad av en kontaktkarta, kontakta: Elsa Nyman, Programme Officer, elsa.nyman@finnpartnership.fi, tfn +358 50 555 4289

 

Konsultering gällande miljö- och samhällskonsekvenser samt konsekvenser för de mänskliga rättigheterna (voucher-konsultering)

Finnpartnership erbjuder kostnadsfri konsultering till företag som beviljats företagspartnerskapsstöd och vars projekt är krävande med tanke på konsekvenser förknippade med miljön, samhället eller de mänskliga rättigheterna. Syftet med tjänsten är att öka företagets kunskap om destinationslandets miljö- och samhällsfrågor samt eventuella utmaningar i anslutning till de mänskliga rättigheterna.

Voucher-konsulteringen erbjuder företagen konkreta verktyg för att identifiera och hantera risker vid planeringen och genomförandet av projektet. Finnpartnership bedömer behovet av Voucher-konsultering för varje projekt och erbjuder vid behov konsultering till företaget. Hjälpen kan erbjudas i tre voucher-typer:

  1. miljö- och samhällskonsekvenser
  2. konsekvenser för de mänskliga rättigheterna
  3. bräckliga stater och konfliktområden.

Voucher-konsultering kan erbjudas företaget i projektets början, utbetalningsskedet eller i samband med uppföljningen av projektet. Konsultering kan också erbjudas flera gånger till samma stödmottagare.

För mer information om vouchers, kontakta: Eelis Hemberg, Programme Officer, eelis.hemberg@finnpartnership.fi, tfn +358 40 184 5723

 

Global Gateway-kampanj

Under 2023-2024 har Finnpartnership som mål att stödja cirka 15 finländska företag så att de kan delta i EU-projekt, till exempel genom egna pilot- eller referensprojekt. Global Gateway är en kampanj som genomförs i samarbete mellan Finnpartnership, utrikesministeriet, Finlands ambassad i Bryssel samt utvecklingsländernas ambassader och Business Finland. Läs mer om kampanjen här.