Tidsschemat för Finnpartnerships ansökningsverkstäder 2018 har nu publicerats

Finnpartnership ordnar nästa år ansökningsverkstäder en gång i månaden. Om du vill ha hjälp och tips för att fylla i ansökan är du välkommen att delta i verkstäderna.

Eventuella specialteman för verkstäderna planeras utifrån deltagarna. Sådana teman kan till exempel vara samarbete inom skog, energi eller NGO. Dessutom presenterar vi internationella partnerförslag som lämpar sig för respektive sökande och som finns i vår Partner Search-databas. Observera att du i regel måste anmäla dig till en verkstad mer än en vecka före själva evenemanget.

Ansökningsverkstäder 2018

to 18.1
to 15.2
to 22.3
to 19.4
to 17.5
to 14.6
to 16.8
to 20.9
to 18.10
to 15.11
to 13.12

Anmälan till de två första verkstäderna år 2018 är öppen nu. Mer information om verkstäderna hittar du här.

Publicerad 22.11.2017

öppna stänga