Tidsschemat för ansökningsverkstäderna 2022 har publicerats

7.12.2021

Ansökningsverkstäder 2022

20.1. Ansökningsverkstad på finska

17.2. Ansökningsverkstad på engelska

17.3. Ansökningsverkstad på finska

21.4. Ansökningsverkstad på engelska

19.5. Ansökningsverkstad på finska

16.6. Ansökningsverkstad på engelska

18.8. Ansökningsverkstad på finska

15.9. Ansökningsverkstad på engelska

13.10. Ansökningsverkstad på finska

17.11. Ansökningsverkstad på engelska

15.12. Ansökningsverkstad på finska

Anmälan till den första verkstaden år 2022 öppnas senare i december 2021.