Tidsschemat för ansökningsverkstäderna 2021 har publicerats

1.12.2020

Finnpartnership ordnar ansökningsverkstäder en gång i månaden (exkl. juli) i samarbete med Business Finlands Developing Markets Platform och Fingo.  Ansökningsverkstäderna organiseras varannan månad på engelska och varannan månad på finska. Läs mer om ansökningsverkstäder här.

Ansökningsverkstäder 2021

to 21.1. Ansökningsverkstad på engelska

to 18.2. Ansökningsverkstad på finska

to 18.3. Ansökningsverkstad på engelska

to 22.4. Ansökningsverkstad på finska

to 20.5. Ansökningsverkstad på engelska

to 17.6. Ansökningsverkstad på finska

to 19.8. Ansökningsverkstad på engelska

to 23.9. Ansökningsverkstad på finska

to 21.10. Ansökningsverkstad på engelska

to 18.11. Ansökningsverkstad på finska

to 16.12. Ansökningsverkstad på engelska

 

Anmälan till den första verkstaden år 2021 öppnas senare i december 2020.