Temporära tekniska problem i registrering av basinformationsanmälan 

18.2.2022

Utrikesministeriets e-tjänst har temporära tekniska problem. Detta innebär att Utrikesministeriet inte har tillgång till vissa basinformationsanmälningar för företagspartnerskapsstöd, även om basinformationsanmälan utförts enligt anvisningarna. Problemet kan inverka registreringen av basinformationsanmälan.

Ifall basinformationsanmälan inte registrerats inom 2-3 vardagar efter att ni lämnat in er anmälan, vänligen skicka namnet på er organisation och koden för ärendet (basinformationsanmälan) via e-post fp@finnpartnership.fi.  

Utredningen av de tekniska problemen är på gång och detta kommer att lösas snarast. Vi beklagar för eventuella besvär som detta orsakar sökanden.