Teknikum utnyttjade Finnpartnership-programmet under internationaliseringen till Kina

Finnfund berättar på sin webbplats om Teknikum Yhtiöt Ab, som utnyttjade Finnpartnership-programmet vid inledandet av produktionen i Kina. Dotterbolaget Teknikum (Suzhou) Co. Ltd. inledde i slutet av 2008 tillverkningen av gummidelar i Suzhou, östra Kina.

Läs mera på finska.

öppna stänga