Stera drog nytta av Finnpartnerships stöd i sin expansion till Indien

Stera Technologies Oy hade nytta av Finnpartnerships Affärspartnerskapsstöd när företaget utredde förutsättningarna för en utvidgning av affärsverksamheten till Indien. För den finländska kontraktstillverkaren Stera var Indien det bästa alternativet för en utvidgning av affärsverksamheten, eftersom företagets viktigaste kunder redan är verksamma i landet sedan tidigare.

Läs mer på finska.
Läs mer på engelska.

öppna stänga