Från svårigheter till framgång i Vietnam

Möbelfabriken Niemen Tehtaat fick en svår start i Vietnam. Finnpartnerships stöd bidrog till att besegra de värsta svårigheterna.

Läs mer på finska.
Läs mer på engelska.

öppna stänga