Betonimestarit exporterar byggnadskunnande till Indien

För några år sedan började Betonimestarit Oy undersöka vilka möjligheter Indien hade att erbjuda ett företag som tillverkar betongstommar och -element. Företaget fick stöd från Finnpartnership för att utreda förutsättningarna för att grunda ett samföretag.

I Indien gick Betonimestarit med i ett samföretag som tillverkar betongelement med lovande utsikter på den växande byggmarknaden i landet.

Bolagets huvudkontor ligger i Idensalmi och det har produktionsverksamhet runtom i Finland. Bolagets tidigare erfarenhet av den internationella marknaden var från Sverige. Betonimestarits styrelseordförande Sirkku Saarelainen säger att det var ett stort steg för bolaget att inleda verksamhet i Indien. Allt startade från indiernas egna behov. ”Indien har inlett ett statsstött bostadsbyggnadsprogram, som kräver att de medverkande indiska byggföretagen och fastighetsinvesterarna har tillgång till ny teknologi och en internationell partner”, berättar Saarelainen. Också Betonimestarit fick därför flera förfrågningar om företaget var intresserat av att etablera sig i Indien. ”Vi åkte dit några gånger för att bekanta oss med eventuella partner på plats. Till sist fastnade vi för en indisk stålproducent som vi bildade ett samföretag med.” Delägare i samföretaget är indiska Simplex Group och Sarga Energy samt Betonimestarit-gruppens huvudägare Invest Saarelainen Oy.

Elementproduktionen har startat

Samföretagets betongfabrik har inlett sin verksamhet i byn Khopol nära Mumbai. ”Den första produktionshallen är klar och vi har börjat produktionen av väggelement. Vi håller också på att bygga en produktionslinje för håldäck.” En del av utrustningen till produktionsanläggningen levereras av Elematic, som är en finsk tillverkare av utrustning för betongelement. Sammanlagt är fabriksprojektet värt drygt tio miljoner euro. Finansieringen kommer från de indiska samarbetsparterna. ”Vår roll är att leverera kunskaper och färdigheter till projektet.”

Stöd från Finnpartnership

Betonimestarit har fått företagspartnerskapsstöd från Finnpartnership för att utarbeta en verksamhetsplan och hitta samarbetspartner i Indien. ”Vi uppnådde våra mål. Vi lyckades väl med att identifiera företagspartner, vi klarade av att skapa en organisation tillsammans med indierna och vi fick igång produktionen. Finnpartnerships finansieringsmodell har fungerat bra och passat oss alldeles utmärkt.”

Finnpartnership hade beviljat stöd också för utbildning av samföretagets personal, men den delen av stödet har Betonimestarit inte utnyttjat. Enligt Saarelainen har projektets största svårighet varit att komma igång med utbildningen. ”Vi har talat med många yrkesskolor och yrkeshögskolor i Finland och bett dem lämna anbud på utbildning antingen i Finland eller lokalt i Indien. Vi har inte fått ett enda anbud.”

Enligt Saarelainen borde det finnas goda möjligheter att exportera finländskt byggkunnande till tillväxtmarknader som Indien. ”Det talas mycket om att exportera finländsk kompetens till utlandet, men i en traditionell bransch som den här verkar det vara svårt. Företagets egna resurser räcker inte till. Vi skulle välkomna samarbetspartner med vilka vi tillsammans kunde föra ut finländskt byggkunnande i världen.”

Nytt sätt att bygga i Indien

Elementbyggande är fortfarande ett mycket okänt byggnadssätt i Indien. Husen byggs oftast på plats helt och hållet. Att bygga ett flervåningshus tar i allmänhet 2–4 år, medan motsvarande tid i Finland är ungefär ett år. ”Staten vill ha in ny teknologi i form av elementbyggande för att få fart på byggnadsverksamheten. Annars kan bostadsbyggandet inte hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.”

Vad företagare främst behöver i Indien är ärlighet, öppenhet, flit och tålamod, tycker Saarelainen. ”Vi har råkat ut för både det ena och det andra i Indien, men nu tror vi att vi har lärt oss förstå deras företagskultur. Även den lokala tidsuppfattningen har vi lärt oss in på bara skinnet och att lägga till minst ett halvår i alla tidsscheman.” Betonimestarit har också upptäckt att i ett så enormt land som Indien finns det alla möjliga slags företagare. Det är väldigt viktigt att välja rätt partner. ”Satsa ordentligt när ni letar efter en partner. Grip inte efter första bästa halmstrå.”

Var beredd på risker

I höstas deltog Saarelainen i Krishanteringscentrets TEHO-kurs som utbildade nordsavolaxiska företag att verka i utvecklingsregioner och under utmanande förhållanden. Den praxisorienterade TEHO-utbildningen lär ut hur man förutser risker och klarar av överraskande situationer. I utbildningen tillämpas både teoretiska och praktiska kunskaper på simulerade situationer.

”I arbetsmiljöer som skiljer sig från finländska förhållanden kan man råka ut för överraskande saker. Det är bra att förbereda sig för olika slags risker på förhand. Kursen var väldigt åskådlig och gick igenom utmanande situationer från bombhot till kidnappningar, bland annat i form av rollspel”, berättar Saarelainen.

TEHO-utbildningen riktar sig till personer som är verksamma eller planerar verksamhet på utvecklingsmarknader. Kurserna lämpar sig för personal som ansvarar för företagets internationella verksamhet, till exempel verkställande direktörer, exportansvariga och experter, i vars arbetsuppgifter ingår att kartlägga nya marknader och arbetsförhållandena där.

öppna stänga