AkkuSer Oy söker framtida tillväxt i utvecklingsländer

AkkuSer, som är specialiserat på återvinning av ackumulatorer och batterier, skapar kontakter i både industriländer och utvecklingsekonomier. Finnpartnerships Matchmaking-tjänst har hjälpt AkkuSer att hitta kontakter och företaget kommer att ansöka om Affärspartnerskapsstöd för kartläggning av framtida tillväxtmöjligheter.

Läs mer på finska.
Läs mer på engelska.

öppna stänga