Statistik, rapporter och presentationer

Ta del av Finnpartnerships resultat.

Finnpartnerships verksamhet följs upp och dokumenteras noga. Via dessa länkar kan du ta del av statistik, rapporter och presentationer.

Se verksamhetsrapporter för Finnpartnership-programmet och rapporter om förverkligande av projekt som rör företagspartnerskapsstöd och projektens utvecklingspåverkan på finska här.

 

Broschyrer och presentationer

 

Broschyr om företagspartnerskapsstödet

FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

 

Broschyr om utnyttjande av företagspartnerskapsstöd i projekt som rör import från utvecklingsländer

på svenska (pdf 430 KB)

 

Broschyr om Matchmaking-tjänsten

på engelska (pdf 200 KB)