Sera Helsinki berättade om företagsansvarets roll i sin verksamhet vid Finnpartnerships verkstad om företagsansvar

29.11.2017

Anna Suoheimo berättar om Sera Helsinki för de övriga deltagarna i verkstaden om företagsansvar

 

Temat för Finnpartnerships verkstad tisdagen 28.11 var företagsansvar och dess betydelse samt vilka möjligheter företagsansvar ger företag. Efter Finnpartnerships föredrag berättade företagsansvarsexperten Merja Pentikäinen om företagsansvar på en allmän nivå för deltagarna och erbjöd praktiska verktyg för en ansvarsfull verksamhet.

Anna Suoheimo, grundare av Sera Helsinki, beskrev sina egna erfarenheter om ansvar. Sera Helsinki har fått företagspartnerskapsstöd från Finnpartnership. Suoheimo har själv bott fem år i Etiopien och fick då hon bodde där en affärsidé om ansvarsfullt producerade designmattor som estetiskt tilltalar finländarna. I produkterna kombineras finländsk design och hundratals år gamla etiopiska hantverkstraditioner – alla tillverkningsskeden görs för hand, vilket skapar så många arbetsplatser som möjligt.

Den etiska aspekten i tillverkningen samt ”design som ger egenmakt” (empowering design) utgör kärnan av Sera Helsinkis verksamhet. För företaget är det viktigt att de anställda får en bra lön och ett jämställt liv. De anställda är i regel blinda och ensamstående mammor – det vill säga två befolkningsgrupper som hör till de mest utsatta i Etiopien. Sera Helsinki sysselsätter åtta etiopiska hantverksproffs som utbildar handikappade artesaner i Addis Abeba. För tillfället sysselsätter företaget totalt 65 väverskor. Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd har gjort det möjligt att utbilda väverskorna. Enligt Suoheimo har satsningen på en etisk och ekologisk tillverkning haft en positiv inverkan på efterfrågan på Sera Helsinkis produkter.

Sera Helsinkis mattor är ekologiskt tillverkade av fårull, som inte färgas i något skede av tillverkningen. Dessutom säljer företaget bomullshanddukar. För tillfället kan man köpa företagets produkter i deras egen webbutik.

Finnpartnership tackar alla som deltog i verkstaden!

https://www.serahelsinki.fi

https://www.opiniojuris.fi

 

Tidsschemat för Finnpartnerships ansökningsverkstäder under nästa år har nu publicerats – anmäl dig!

Finnpartnership ordnar år 2018 månatliga ansökningsverkstäder, där vi ger anvisningar för hur man ska utarbeta en ansökan om företagspartnerskapsstöd. Dessutom går vi i verkstäderna igenom hur företagen kan sköta sina miljö- och samhällsansvarsfrågor, särskilt ur ett perspektiv av hur man verkar i utvecklingsländer, samt företagsverksamhetens positiva möjligheter att påverka utvecklingen. Mer information och anmälningsanvisningar hittar du här.

Välkommen!

 

öppna stänga