SDG Booster

Finska och internationella konsortium för att möta behoven i utvecklingsländer.

En internationell plattform för företag att diskutera kommersiella möjligheter och hållbar utveckling.

SDG Booster evenemangen möjliggör möte digitalt där företag från Finland och utvecklingsländer sammanträder för gemensam diskussion utgående från marknadsundersökning som specifikt genomförts för SDG Booster helheten. Målet med SDG Boosters är att skapa finska och internationella konsortium som möter de lokala behoven i utvecklingsländer i form av hållbar affärsverksamhet samt att verksamheten stöder strävan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Deltagande i SDG Boosters är gratis.

SDG Booster workshophelheten utvecklades år 2020 av Finnpartnership i samarbete med Business Finland, Fingo, Education Finland och UNTIL. Upplägget tillåter finska företag och organisationer möjligheten att utveckla och erbjuda kommersiella lösningar på basen av identifierade behov i utvecklingsländer i samarbete med lokala partners. Varje SDG Booster har fokus på en viss sektor och geografiskt område. Utöver ovan nämnda organisationer hör även bland annat Utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsen till den breda skaran arrangörer av SDG Boosters. Beroende på fokussektor länkas även lämpliga lokalt aktiva FN organisationer med i helheten. Finnpartnership håller rollen som huvudarrangör med övriga arrangörer varierar på basen av sektor och geografiskt område.

 

Innan SDG Booster workshopparna – Kartläggning av behoven

Innan workshophelheten utforskas de lokala behoven och möjligheterna för den valda fokussektorn. Någon av SDG Booster arrangörerna eller en utomstående konsult kan ansvara för marknadsundersökningen. En av de arrangörer som befinner sig lokalt ansvarar för inbjudandet av relevanta lokala företag, myndigheter, läroverk och organisationer.

 

Första SDG Booster evenemanget – Stiftandet av bekantskap och förståelse av de lokala behoven

Under första evenemanget träffas samtliga deltagare virtuellt för första gången och resultaten från marknadsundersökningen presenteras. Zoom och Miro whiteboard är de centrala verktygen som används för alla SDG Boosters och i den första tillställningen har samtliga deltagare möjligheten att presentera sin egen verksamhet. Efter första evenemanget har alla deltagare tillgång till whiteboarden som är öppen under hela Booster processen. Deltagarna kan när som helst logga in på whiteboarden och bekanta sig med de andra deltagarna. För alla deltagare ställs det ut två PowerPoint slides på whiteboarden och i samband med dessa kan andra deltagare lämna frågor och förslag för skilda möten och diskussioner. På whiteboarden finns också information om Team Finland och andra tjänster samt den utförda marknadsundersökningen.

 

Andra SDG Booster evenemanget/workshop för finska företag – Koppling mellan det finska erbjudandet och de lokala behoven, riktning för kommande diskussioner

I andra SDG Booster tillfället sammanträder de finska företagen och organisationerna för att diskutera de lokala behoven samt hur väl det finska erbjudandet möter dessa. På basen av behoven skapas preliminära idéer genom grupparbete på Miro whiteboarden och Zoom breakout-rum. De presenterade tankarna och idéerna stöder formationen av så kallade ”innovationstält” som utgör diskussionsgrupperna för tredje SDG Booster evenemanget.

Lokala experter deltar också i andra SDG Booster evenemanget genom att ge kommentarer för att stöda utvecklingen av det finska erbjudandet. Vidare erbjuder de också insikt gällande hållbarhet och utvecklingseffekter.

Miro whiteboarden med innovationstält

Bild på Miro whiteboarden från en av våra SDG Booster workshops

 

Tredje SDG Booster evenemanget – Inledning av samarbete

Deltagarna från Finland och den lokala marknaden möts för andra gången för att planera samarbete och gemensamma projekt. Innovationstälten utgör grunden för grupparbetet som sker på Miro whiteboarden och i Zoom breakout-rum. Samtliga deltagare väljer på förhand vilket innovationstält dom önskar ta del av.

Arrangörerna av SDB Boostern faciliterar diskussionen i innovationstälten där alla deltagare också har möjligheten att närmare presentera sin verksamhet och sitt erbjudande. Målsättningen är att inleda gemensamma projekt på den lokala marknaden!

 

Efter SDG Boostern – Lämpliga tjänster för att stöda samarbete

Efter den tredje SDG Booster workshopen har deltagarna möjligheten att fortsätta diskussioner sinsemellan. De kan boka möten med arrangörerna för att närmare diskutera möjligheten för finansiering (exempelvis företagspartnerskapsstöd, Business Finland) eller annat stöd som skulle gynna deras projekt.

Ett skilt ”Meet the Organizers” -evenemang kan också arrangeras efter själva SDG Boostern. I denna tillställning ger arrangörerna närmare information om finansiering och andra relevanta tjänster.

Ett alternativ är även att ordna ett skilt besök till den lokala marknaden. Deltagarna betalar själva för detta besök och ett av de centrala ändamålen är att möta potentiella partners på den lokala marknaden.

 

Mera om SDG Boostern?

Information om kommande SDG Boosters får man genom att prenumerera på Finnpartnerships nyhetsbrev samt genom att följa våra nätsidor och Twitter (@Finnpartnership).

SDG Booster videon från år 2020 ger också bakgrund kring helheten (Obs. processen har utvecklats sedan lanseringen av videon och avviker i sitt nuvarande format således från det som presenteras nedan):

 

 

SDG Booster logo