OBS! Vänligen lämna in basinformationsanmälan i god tid före jul

9.12.2021

På grund av helgdagar vid årsskiftet rekommenderar vi att basinformationsanmälningar lämnas in senast den 22. december innan kl. 14, ifall avsikten är att lämna in en ansökan om företagspartnerskapsstöd under år 2021 (mottagningskvittering skickas i dessa fall under den 23. december). Utrikesministeriet skickar inte mottagningskvitteringar och erbjuder inte rådgivning mellan 27.-29.12.

Mer information: fp(a)finnpartnership.fi