OBS! Lämna in basinformationsanmälan i god tid före jul – mottagningskvitton skickas inte via e-tjänsten 23.-29.12.

2.12.2019

Utrikesministeriet skickar inte mottagningskvitton 23.-29.12. på grund av jullov. Basinformationsanmälningar som lämnats in senast fredagen den 20. december innan klo 15 får ett mottagningskvitto före jul, och därefter skickas nästa mottagningskvitton måndagen den 30. december.

 

Vi rekommenderar därutöver att basinformationsanmälan lämnas in i god tid före jul, om avsikten är att lämna in ansökan om företagspartnerskapsstöd under år 2019.

 

Mer information: fp@finnpartnership.fi