OBS! Inlämna basinformationsanmälan i god tid före jul

3.12.2020

På grund av jullov är det rekommenderat att inlämna basinformationsanmälningar senast onsdagen den 23. december innan kl 14 om avsikten är att lämna in ansökan om företagspartnerskapsstöd under år 2020. Mottagningskvitton till basinformationsanmälningar och ansökningar som lämnats in mellan 6.-8.1. skickas från och med den 11. januari 2021.

Utrikesministeriets e-tjänst och identifikation till e-tjänsten har förnyats och företagspartnerskapsstödets tidigare ansökningsblanketter i PDF-format (förutom ansökan tills vidare) är inte längre accepterade. Läs mer här. Uppdaterade instruktioner till ansökningen finns på vår webbsida här: Sökanvisningar och blanketter.

Mer information: fp(a)finnpartnership.fi