Ansökningsprocessen för Finnpartnership-företagspartnerskapsstödet förnyades från och med 2016

Behandlingen av Finnpartnership-företagspartnerskapsstödet förnyas från och med år 2016. Ansökningar i pappersformat emottas ej efter 31.12.2015. Behandlingen av stödet samt all tillhörande korrespondens angående behandling och utbetalning av stödet kommer att ske via utrikesministeriets kundtjänst. Ansökning om företagspartnerskapsstöd sker med elektroniska blanketter genom kundens eget kundkonto.
Aktiveringen av kundkontot sker via Katso-autentisering. Närmar instruktioner om Katso-autentisering finner ni på https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp.

Genom kundkontot kan den sökande själv smidigt följa upp dokument och förfrågningar angående dokument som skickats till utrikesministeriet. Användningsinstruktioner för kuntkontot och väsentliga webblänkar läggs upp på Finnpartnerships nätsida i början av januari.

Den sökande kan lämna in sina grunduppgifter innan den egentliga företagspartnerskapsstödsansökningen. Grunduppgifterna lämnas in genom en grunduppgiftsblankett och den egentliga ansökningen kan lämnas in i ett senare skede genom en ansökningsblankett. Både grunduppgiftsblanketten och ansökningsblanketten läggs upp på Finnpartnerships nätsida den 18.1.2016.

öppna stänga