Matchmaking-registrering

Lämpliga sökanden och målländer.

I Matchmaking-tjänsten kan företag i utvecklingsländer registrera sig för att söka efter en affärspartner i Finland.

För alla företag som registrerar sig för tjänsten skapas det en offentlig presentationsprofil i Finnpartnerships Matchmaking-databas. Företagen presenteras också direkt för finländska företag, registrerade aktörer läggs till i Finnpartnerships månatliga nyhetsbrev och företagens företagspartnerskapsinitiativ lyfts fram vid evenemang där finländska aktörer inom samma bransch deltar.

Registrering för Matchmaking-tjänsten

De företag som registrerar sig för Matchmaking-tjänsten fyller i ansökningsskedet i Matchmaking-blanketten, och utöver detta ska ett företag som söker finländska affärspartner också:

• vara ekonomiskt lönsamt
• vara registrerat i ett OECD-DAC -listat land
• kunna presentera ett konkret projekt till vilket affärspartner sökes
• vara grundat för minst ett år sedan.

De företag som registrerat sig i tjänsten förbinder sig till att följa Finnpartnerhips Code of Conduct. Finnpartnership registrerar inte företag vars verksamhet kan anses uppfylla kännetecken på listan av icke godtagbara branscher.

I samband med att ett företag skickar in sin Matchmaking-registreringsblankett krävs följande dokument*:

• ekonomiska siffror för föregående räkenskapsperiod
• företagets registreringsbevis
• företagets marknadsföringsmaterial (katalog, bilder på produkterna eller en länk till en fungerande webbplats)

*Finnpartnership varken publicerar eller förmedlar konfidentiella dokument.

Den ifyllda Matchmaking-blanketten och dokumenten skickas till e-postadressen: matchmaking@finnpartnership.fi 

På kartan är de OECD-DAC-listade länder där man kan registrera sig för Matchmaking-tjänsten grönmarkerade.