Mer information

Har ett stort internationellt nätverk

Finnpartnership har ett stort internationellt samarbetsnätverk. Till nätverket hör representationer, utvecklingsfinansiärer, finländska företag, experter och organisationer som verkar i utvecklingsländerna samt andra aktörer med anknytning till näringslivet i utvecklingsländer.

Finnpartnership ingår i nätverket Team Finland, som samlar alla statsfinansierade internationaliseringstjänster. Utöver Team Finland-nätverket är Finnpartnership regelbundet i kontakt med andra viktiga aktörer i Finland och utomlands. Vi uppdaterar sådana aktörer på listan nedan.


Nätverket Team Finland

Team Finland samlar alla statsfinansierade internationaliseringstjänster. Via Team Finland-webbsidorna hittar du direkta kontaktuppgifter till din lokala Team Finland-koordinator, som inom sitt verksamhetsområde representerar alla aktörer i det inhemska Team Finland-nätverket och kan hänföra dig till de rätta tjänsterna. Via sidorna hittar du också vid behov uppgifterna om Finlands ambassader. I TeamFinland-nätverket finns det många organisationer som erbjuder internationaliseringstjänster. Vid behov kan du direkt kontakta den organisation du vill, om du redan vet vilken instans i nätverket det lönar sig att kontakta. De instanser som ingår i nätverket hittar du under Team Finland -organisationer.

Via Business Finlands Developing Markets Platform kan du till exempel söka finansiering för att utveckla ny affärsverksamhet på de snabbt växande marknaderna i Asien, Afrika eller Latinamerika. Mer information om Developing Markets Platform.


Utrikesministeriet och utrikesrepresentationer på webben

Utrikesministeriet bidrar till att forma företagens verksamhetsmiljö och underlätta företagens marknadstillträde utomlands, främjar investeringar i Finland och koordinerar arbetet för landsbilden. Ministeriet styr och stöder representationerna och det övriga Team Finland-nätverket ute i världen. Till de Team Finland-tjänster som representationerna erbjuder hör skapande av kontakter, produktion av marknadsdata samt att lösa problem för och ge råd till företag. På utrikesministeriets sidor hittar du de uppdaterade kontaktuppgifterna för Finlands representationer utomlands. Utrikesministeriets Factsheet om Finansieringsinstrument (pdf 182 KB)


Finnpartnerships informationskällor

På Finnpartnerships sidor kan du söka informationskällor som rör det land du är intresserat av. Med hjälp av sökningen av informationskällorna kan du hitta landsspecifika informationskällor och nyhetsbrev från utländska handelskammare, föreningar, organisationer och andra aktörer som känner den lokala marknaden.


Handelskammare och -föreningar

Centralhandelskammaren och de 19 lokala handelskamrarna omfattar hela Finland, alla branscher och alla företagsformer. På Centralhandelskammarens webbplats hittar du kontaktuppgifterna för såväl din egna, regionala handelskammare som utländska handelskammare och -föreningar.


Finnfund och europeiska utvecklingsfinansiärer (EDFI)

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund erbjuder företag långsiktig riskfinansiering för lönsamma och ansvarsfulla investeringar i tillväxtländer. Finnfund hör till en grupp av femton europeiska utvecklingsfinansiärer som kallas för EDFI (Association of European Development Finance Institutions). Aktörerna i EDFI-gruppen erbjuder långfristig finansiering för privata projekt i utvecklingsländer, och EDFI:s uppgift är att främja samarbetet mellan utvecklingsfinansiärerna.


 Guide till OECD:s riktlinjer för multinationella företag (ANM)

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är staternas rekommendationer till multinationella företag om ansvarsfull verksamhet. Arbets- och näringsministeriets guide berättar i korthet vad riktlinjerna omfattar och hur den nationella kontaktpunkten som följer upp efterlevnaden av dessa verkar i Finland. Guiden finns på finska / engelska.


TheiGuides.org och landspecifika iGuide-guideböcker

UNCTAD och näringslivets världsorganisation ICC har utarbetat iGuides-guideböcker, som erbjuder landspecifik och tidsenlig information om investeringsmöjligheter och -villkor samt affärskostnader i utvecklingsländer. Guideböckerna har utvecklats tillsammans med regeringar och på deras förfrågan. Mer information och landspecifika guideböcker finns här.


SheTrades

SheTrades är ett initiativ av International Trade Center (ITC). Initiativet strävar efter att förbättra kvinnors ekonomiska möjligheter genom affärsverksamhet. Syftet är att koppla 3 miljoner kvinnoföretagare till den internationella marknaden innan år 2021. Med hjälp av sina landspecifika aktiviteter erbjuder SheTrades möjligheter för kvinnoföretagare att förbättra kvaliteten på sina produkter och service. SheTrades erbjuder till exempel en eLearning-plattform, handledning i form av mentorskap och webbseminarier. Mer än 120 företag och institutioner har för närvarande förbundit sig till att stöda initiativet. Läs mer om SheTrades här.


ITC SME Trade Academy

SME Trade Academy är en av International Trade Center (ITC) utvecklad plattform, som erbjuder företag (speciellt små och medelstora företag), handelsfrämjande organisationer och experter inom handelspolitik både inom den offentliga och den privata sektorn tillgång till praktiska offline och online kurser, verkstäder och inlärningsmaterial för att stödja kompetensutveckling. Plattformen omfattar ett brett utbud av handelsrelaterade teman. Läs mer om SME Trade Academy och dess utbud på SME Trade Academys webbsida.


Nyhetsbrev och andra nyhetskällor

  • Embassy of Ethiopia (UK): Aktuella ämnen i Etiopien. Beställ nyhetsbrevet här.
  • Månatligt nyhetsbrev ”Egypt – Monthly Economic Bulletin” från Finlands ambassad i Kairo: Beställ nyhetsbrevet genom att kontakta Yasser Shawky (yasser.shawky@formin.fi), rådgivare på Finlands ambassad i Kairo.