Import från utvecklingsländer

Planerar du import från utvecklingsländer?

I utvecklingsländerna finns det kunskap och produkter som det finns efterfrågan på i Finland. I den globala världen är exporthandel ett av kännetecknen på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer.

Med hjälp av export kan man expandera marknaden för produkter från utvecklingsländerna. Exporten möjliggör större produktionsmängder, ofta ett högre pris samt ett mer omfattande och avancerat produktsortiment. Alla dessa är tecken på företagsverksamheten i ett tillväxtsamhälle. Import till Finland kan vara ett effektivt sätt att åstadkomma positiva utvecklingseffekter i produktens ursprungsland, till exempel genom att den lokala kunskapen utvecklas och arbetsplatser skapas.

Information som stöder företag vid import från utvecklingsländer

Finnpartnership delar ut information om aktörer, marknader och informationskällor relaterade till import från utvecklingsländer samt om företag som sysslar med import och export. Nedan har vi samlat instanser och tjänster som stöder import från utvecklingsländer och som det lönar sig att utnyttja vid planeringen av ett importprojekt.


Finnpartnerships Matchmaking-tjänst ger dig även partner för import

Finnpartnership förmedlar initiativ om företagspartnerskap som har lämnats in av företag i utvecklingsländerna till finländska företag. Tack vare den avgiftsfria Matchmaking-tjänsten kan företag i utvecklingsländer också söka distributörer eller representanter i Finland för sin produkt. Företag som söker finländska företagspartner kan registrera sig i tjänsten via denna länk. Å andra sidan kan man ta del av företag som söker företagspartner per bransch och/eller land med hjälp av Matchmaking-sökningen.


Produktspecifika importrapporter

Du kan utnyttja dessa produktspecifika rapporter för att få information om väsentliga saker du bör beakta beträffande importen av din produkt samt allmän information om den finska marknaden för produkten.

Coffee in Finland rapport (1MB)

Tea in Finland rapport (1MB)

Cocoa in Finland rapport (1.6MB)

Spices and Herbs in Finland rapport (1.3MB)

Bed & Bath Linen and Decoration Textiles in Finland rapport (5.7MB)

Home Accessories in Finland rapport (3.7MB)

Tropical and off-season fruits in Finland rapport (2MB)

Nuts and nut-related snacks in Finland rapport (2MB)

Organic and natural cosmetics in Finland rapport (994KB)

Canned fruits and vegetables in Finland rapport (2 MB)

Dried fruits and vegetables in Finland rapport (2 MB)

Finnish Edutech Sector rapport (929 KB)

ICT and Digitalization in Finland rapport (1 MB) – Videointervju kring det här temat från 2021: klicka här.

Footwear in Finland rapport (888 KB)

Frozen fish and crustaceans in Finland rapport (960 KB)

Preserved and processed fish and seafood in Finland rapport (1022 KB)

 

Examples of Fish Consumption Habits in Finland rapport (6 MB)

Examples of Leather Shoe Purchasing Habits in Finland rapport (3 MB)


EC:n Trade Helpdesk (förut Export Helpdesk)

Europeiska kommissionens Trade Helpdesk-tjänst, som är avsedd för utvecklingsländer, ger dig snabbt hjälp när du planerar ett importprojekt. Tjänsten ger information om bland annat importtullar, allmänna ursprungsregler, skatter och andra krav. På sidan finns även importstatistik per produkt.

Trade Helpdesk

 


Tullstyrelsen

Du kan även kontakta tullstyrelsen för att få veta mer om detaljerade krav beträffande import.

Tullen


Livsmedelsverket

Livsmedelsverket undersöker och övervakar att livsmedel i Finland är säkra och högklassiga. Livsmedelsverket ger information om vad du behöver beakta när du importerar livsmedel, djur eller växter till Finland.

Livsmedelsverket


Open Trade Gate Sweden (OTGS)

OTGS hjälper företag i utvecklingsländer som vill exportera till Sverige och EU. OTGS bistår exportörer från utvecklingsländer med information om det handelspolitiska regelverket, den svenska marknaden samt produktspecifika krav. OTGS ger information via deras hemsida, skräddarsydda e-postsvar eller seminarier/webbinarier. OTGS arbetar också med långsiktig kapacitetsbyggnad i fleråriga projekt där dom stöttar företag och exportfrämjande organisationer att nå den svenska marknaden. Alla deras tjänster är kostnadsfria. Du kan läsa mer om OTGS här (på engelska).

Finnpartnership och OTGS hör till TRIC (Trade Related Instruments Connected)-nätverket. Nedan finns det OTGS produktspecifika marknadsrapporter som kan vara till nytta för dom som är intresserade av att exportera till Sverige eller andra nordiska länder.

Swedish market for Superfoods rapport

Swedish market for Fresh Fruit and Vegetables rapport

Swedish market for Processed Food rapport

Swedish market for Textiles rapport


Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)

CBI stöder exportföretag i utvecklingsländer i att komma in på EU-marknaden genom att erbjuda dem utbildning och stöd för att utveckla en exportpotential, söka kontakter till företag i EU-området samt genom att erbjuda företagen information om EU-marknaden.

CBI


Import Promotion Desk (IPD)

CBI stöder exportföretag i utvecklingsländer i att komma in på EU-marknaden genom att erbjuda dem utbildning och stöd för att utveckla en exportpotential, söka kontakter till företag i EU-området samt genom att erbjuda företagen information om EU-marknaden.

IPD


Enheten för marknadstillträde vid utrikesministeriet

Utrikesministeriet strävar aktivt efter att underlätta importen av och lösa hinder för handel med produkter och tjänster som härstammar från utvecklingsländer. Utrikesministeriet erbjuder sina tjänster till företag och organisationer. Om du har stött på hinder förknippade med importhandel och du behöver mer information, kontakta enheten för marknadstillträde vid utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer. Tjänsten gäller alla länder.

Enheten för marknadstillträde vid UM


ITC Sustainability Map

Det internationella handelscentret ITC har publicerat en hållbarhetskarta i form av en kostnadsfri webbplattform. Målet med hållbarhetskartan är att öka transparensen och konnektiviteten i internationella värdekedjor. Hållbarhetskartan erbjuder användarna bättre praxis och mycket bredare information om hållbarhetsinitiativ och -standarder. Kartan kan användas i lokala, regionala och internationella värdekedjor för att få en bättre förståelse för de hållbarhetsstandarder som är relevanta för användarnas exportmarknader och för att hitta samarbetspartner. Plattformen gynnar främst mikroföretag, små och medelstora företag samt internationella köpare. Den är även ett bra verktyg för aktörer inom den offentliga sektorn som vill förstå hur hållbara produktions- och konsumtionstrender påverkar konkurrensen inom deras huvudsektorer och inhemska exportörer. Hållbarhetskartan består av fyra moduler: standarder, nätverk, gemenskaper och trender.

  • Med standardmodulen kan användarna analysera och jämföra olika frivilliga standarder och utvärdera sin egen verksamhet mot kraven i standarderna. Modulen omfattar över 230 frivilliga standarder från fler än 80 sektorer och 180 länder/regioner.
  • Nätverksmodulen hjälper användarna förbättra sin transparens och bygga upp ett samarbete och engagemang mellan olika aktörer i värdekedjan. Denna virtuella gemenskap ger användarna möjlighet att dela sin affärs- och hållbarhetsprofil med handlare, köpare, standardorganisationer, certifieringsorganisationer, finansiärer och andra aktörer.
  • Gemenskapsmodulen för samman organisationer och experter. SustainabilityXchange-plattformen erbjuder information och material för att stärka användarnas kapacitet och är riktad till utbildare, företag, standardorganisationer, icke-statliga organisationer och myndigheter.
  • Trendmodulen ger tillgång till produktionsrelaterad marknadsinformation.

Läs mer och titta närmare på ITC:s hållbarhetskarta här.


Företagspartnerskapsstöd också för importprojekt

Finländska företag och organisationer kan via Finnpartnership ansöka om ekonomiskt stöd för importprojekt som strävar efter en hållbar affärsrelation med aktörer i utvecklingsländer. På detta sätt stöds utvecklingen i projektländerna och finländska företags verksamhetsexpansion på nya marknader främjas. Företagspartnerskapsstöd beviljas inte projekt som eftersträvar enbart export.