Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434 (vänligen nämn Finnpartnership)

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala, Programme Director

tfn 044 357 0811

Patrik Bredbacka, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 545 8447

Senni Muiniekka, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 749 2529

Laura Kvarnström, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 045 121 7440

Juho Korkiakoski, Business Partnership Coordinator

Matchmaking-tjänsten

tfn 040 660 4812

Kaisa Arkkila, Collaboration Coordinator

Kommunikation, evenemang, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 634 2075

Teysir Bedretdin,  Junior Programme Officer

tfn 040 184 9686

Marika Torkkel, Programme Officer

tfn 050 306 6721

Moderskapsledig fr.o.m. 12.12.2018.

öppna stänga