Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A
00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434

Postadress:

c/o Finnfund
PB 147
00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala
Programme Director

tfn 044 357 0811

Hanna Viitala
Programme Analyst
tfn 040 167 8910

Sanna Haarala
Programme Analyst

Moderskapsledig fr.o.m. 16.6.2018.
tfn 040 353 3503

Marika Torkkel
Programme Officer

Moderskapsledig fr.o.m. 12.12.2018.
tfn 050 306 6721

Juho Korkiakoski
Business Partnership Coordinator
tfn 040 660 4812

Patrik Bredbacka
Programme Officer
tfn 040 545 8447

Senni Muiniekka
Programme Officer
tfn 040 749 2529

Kaisa Arkkila
Collaboration Coordinator
tfn 040 634 2075

Noora Piri
Programme Officer
tfn 050 302 2327

öppna stänga