Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala

Programme Director

tfn 044 357 0811

Hanna Viitala

Grants Manager

tfn 040 167 8910

Sanna Haarala

Programme Analyst

Moderskapsledig fr.o.m. 16.6.2018

tfn 040 353 3503

Marika Torkkel

Programme Officer

Moderskapsledig fr.o.m. 12.12.2018.

tfn 050 306 6721

Juho Korkiakoski

Business Partnership Coordinator

tfn 040 660 4812

Patrik Bredbacka

Programme Officer

tfn 040 545 8447

Senni Muiniekka

Programme Officer

tfn 040 749 2529

Kaisa Arkkila

Collaboration Coordinator

tfn 040 634 2075

Noora Piri

Programme Officer

tfn 050 302 2327

öppna stänga