Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434 (vänligen nämn Finnpartnership)

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala, Programme Director

tfn 044 357 0811

Marika Torkkel, Programme Analyst

Företagspartnerskapsstöd

tfn 050 306 6721

Patrik Bredbacka, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 545 8447

Senni Muiniekka, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 749 2529

Nikke Karjalainen, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd, Matchmaking-tjänsten

tfn 0400 283 089

Kaisa Arkkila, Collaboration Coordinator

Kommunikation, evenemang, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 634 2075

Axel Sointu, Grants Coordinator

Konsortiumprojekt, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 596 9877

Juho Korkiakoski, Business Partnership Coordinator

Matchmaking-tjänsten

(På studieledighet)