Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434 (vänligen nämn Finnpartnership)

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala, Programme Director

tfn 044 357 0811

Marika Torkkel, Grants Manager

Företagspartnerskapsstöd

tfn 050 306 6721

Patrik Bredbacka, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 545 8447

Nikke Karjalainen, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd, Matchmaking-tjänsten

tfn 0400 283 089

Eelis Hemberg, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 184 5723

Elsa Nyman, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 050 555 4289

Axel Sointu, Business Partnership Lead

Konsortiumprojekt, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 596 9877

Eeva Johansson, Communications Officer

Kommunikation

tfn 040 516 2202

Juho Korkiakoski, Business Partnership Coordinator

Matchmaking-tjänsten

(På studieledighet)