Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434 (vänligen nämn Finnpartnership)

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala, Programme Director

tfn 044 357 0811

Nikke Karjalainen, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 0400 283 089

Eelis Hemberg, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd, utvecklingseffekter

tfn 040 184 5723

Elsa Nyman, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd, Team Finland koordinator

tfn 050 555 4289

Ville Jokinen, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 538 0540

Anna Turunen, Programme Officer

Stödtjänster för projekt

tfn 040 168 3903

Axel Sointu, Business Partnership Lead

Konsortiumprojekt, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 596 9877

Julian Blom, Global Gateway Project Lead

EU projektfinansiering och investeringar

tfn 040 531 6537

Paula Pihlava, Network and Communications Officer

tfn 040 848 2747

Elizabeth Okunda, Regional Coordinator – Africa

Matchmaking-tjänsten

tfn +254 714 865 803

Tam Nguyen, Regional Coordinator – Asia

EU projektfinansiering och investeringar

tfn +84(0)766 645 488

Trang Nguyen, Programme Officer – Asia

tfn +84 (0)358 768 165

Marika Torkkel, Grants Manager

Företagspartnerskapsstöd

(på föräldraledighet)