Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Porkalagatan 22 A

00180 Helsingfors

tfn (09) 348 434 (vänligen nämn Finnpartnership)

Postadress:

c/o Finnfund

PB 147

00181 Helsingfors

 

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@finnpartnership.fi

Birgit Nevala, Programme Director

tfn 044 357 0811

Patrik Bredbacka, Grants and Impact Manager

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 545 8447

Nikke Karjalainen, Senior Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd, Matchmaking-tjänsten

tfn 0400 283 089

Eelis Hemberg, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 040 184 5723

Elsa Nyman, Programme Officer

Företagspartnerskapsstöd

tfn 050 555 4289

Axel Sointu, Business Partnership Lead

Konsortiumprojekt, Matchmaking-tjänsten

tfn 040 596 9877

Julian Blom, Programme Officer

tfn 040 531 6537

Marika Torkkel, Grants Manager

Företagspartnerskapsstöd

(på föräldraledighet)

Elizabeth Okunda, Regional Coordinator – Africa

tfn +254 714 865 803

Tam Nguyen, Regional Coordinator – Asia

tfn +84(0)766645488