Global Gateway-projekt

Läs mer om de affärsmöjligheter som Team Finland stödjer bland Global Gateway-projekten.

Ett flertal stora projekt i enlighet med Global Gateway-strategin har redan inletts eller är under beredning. På den här sidan sammanställer Finnpartnership aktuell information om projekt som Team Finland har sållat fram och där finländska företag är särskilt efterfrågade.

Läs om projekten nedan och kontakta oss om ditt företag blev intresserat av dem. Vi uppdaterar regelbundet information om projekten. Tack vare Finnpartnerships kampanj Global Gateway har finländska företag möjlighet att erhålla företagspartnerskapsstöd och individuell rådgivning om hur de kan bli en del av EU:s upphandlingar och investeringar.

Du hittar mer information om vår kampanj här. Om du inte hittar en passande möjlighet via länkarna nedan kan du hitta alla Team Europes projekt som omfattas av Global Gateway-strategin här. Om du hittar möjligheter som intresserar ditt företag kan du kontakta oss, så hjälper vi ditt företag framåt.

 

Kontaktuppgifter

Julian Blom, Global Gateway Project Lead

julian.blom(at)finnpartnership.fi, tfn 040 531 6537

 

Tam Nguyen, Regional Coordinator – Asia

tam.nguyen(at)finnpartnership.fi, mobile: +84(0)766645488

Afrika

Kenya: söker yrkesinstitut och konsulter inom utbildningssektorn till GIZ:s utbildningsprojekt
 • Projekt: Youth Employment and Vocational Training Project (TVET)
 • Finansieringsländer: Utrikesministeriet i Finland och biståndsministeriet i Tyskland
 • Samarbetspartner: Undervisningsministeriet i Kenya, Utbildningsstyrelsen i Finland (FinCEED)
 • Genomförs av: GIZ (Tysklands utvecklingsbolag)

Arbetslösheten bland unga är ett akut problem i Kenya, eftersom cirka 80 procent av alla arbetslösa i landet är mellan 15 och 34 år. Även om många unga genomför utbildningsprogram vid de offentliga yrkesskolorna (TVET) hittar de inte tillräckligt med arbete efter utbildningen. Finland och Tyskland samarbetar med Kenya i projektet ”Youth Employment and Vocational Training”. Syftet är att öka sysselsättningen bland unga genom att stödja kenyanska aktörer så, att de kan erbjuda industriorienterad yrkesutbildning i tätt samarbete med den privata sektorn. Finlands och Tysklands samfinansiering i projektet uppgår till cirka 15 miljoner euro och Kenyas till cirka 2,5 miljoner euro.

Nu önskar man att finländska yrkesinstitut och konsulter inom utbildningssektorn skulle stödja GIZ:s arbete. Det finns bland annat utkontrakterade möjligheter i anslutning till coachning av yrkesskolor, bland annat när det gäller att förverkliga moderna undervisningsmetoder och genomföra en nationell könspolitik. Du hittar tills vidare pågående och kommande konkurrensutsättningar på GIZ:s webbplats: Vergabemarktplatz GIZ | Projekte

Du hittar också mer information om projektet på Finnpartnerships webbplats.

Namibia: samarbetsmöjligheter inom produktion av grönt väte
 • Projekt: Inclusive Green Growth – Tsau //Khaeb National Park (HyphenSCDI)
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe, Tyska Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen)

Som en del av takprojektet ”Inclusive Green Growth” investerar det tyska företaget Hyphen 10 miljarder euro i produktionen av grönt väte med vind- och solkraft i Namibia. Projektet utgör en del av det mer omfattande projektet Team Europe, som strävar efter att utveckla tillgången till förnybar energi i Namibia. I projektet finns ett särskilt behov av finländsk expertis inom energi- och vattensektorn. Du hittar mer information på projektets webbplats.

I slutet av våren kommer även ett businessforum mellan EU och Namibia att ordnas inom ramen för Team Europe-projekten. Dessutom ordnar Namibias Chamber of Mines i månadsskiftet augusti-september konferensen Mining Expo och i samband med denna ordnas eventuellt även en finländsk delegation.

Namibia: stöd för anskaffning av kritiska råvaror
 • Projekt: Inclusive Green Growth
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

Syftet med projektet är att som en del av Team Europes takprojekt ”Inclusive Green Growth” främja hållbar anskaffning av kritiska råvaror och hållbara investeringar i hela värdekedjan. I projektet finns särskilt efterfrågan på finsk expertis inom gruv- och vattensektorn. Du hittar mer information om partnerskapsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Namibia här och samförståndsavtalet här.

I slutet av våren kommer även ett businessforum mellan EU och Namibia att ordnas inom ramen för Team Europe-projekten. Dessutom ordnar Namibias Chamber of Mines i månadsskiftet augusti-september konferensen Mining Expo och i samband med denna ordnas eventuellt även en finländsk delegation.

Namibia: stöd för utveckling av vatten- och sanitetstjänster
 • Projekt: Inclusive Green Growth
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

Syftet med projektet är att som en del av Team Europes takprojekt ”Inclusive Green Growth” utveckla tillgången till vatten- och sanitetstjänster i Namibia på ett hållbart sätt. Projektet syftar till att renovera samt utvidga vattenförsörjningsnätet samt att minska störningarna i vattendistributionen. Du hittar mer information om partnerskapsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Namibia här och samförståndsavtalet här.

I slutet av våren kommer även ett businessforum mellan EU och Namibia att ordnas inom ramen för Team Europe-projekten. Dessutom ordnar Namibias Chamber of Mines i månadsskiftet augusti-september konferensen Mining Expo och i samband med denna ordnas eventuellt även en finländsk delegation.

Finländska företag delaktiga i digitaliseringsprojekt i Afrika söder om Sahara
 • Projekt: Data Governance in Sub-Saharan Africa (som en del av initiativet D4D Hub)
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

Syftet med projektet Data Governence in Sub-Saharan Africa är att stärka den politiska regleringen som gäller person- och andra uppgifter samt främja den gränsöverskridande datakommunikationen i syfte att stödja affärsverksamheten i Afrika. Fokus ligger också på att främja partnerskap i anslutning till gröna och säkra investeringar i datainfrastruktur. Projektet utgör en del av det mer omfattande initiativet D4D Hub, som sammanfattar digitaliseringsprojekt. Finland deltar tillsammans med Belgien, Frankrike, Tyskland, Estland och Europeiska kommissionen i beredningen av projektet.

Aktörer specialiserade på lärarutbildning söks
 • Projekt: Regional Teachers’ Initiative for Africa
 • Finansieras och genomförs av: Team Europe

I början av år 2023 inledde Europeiska kommissionen projektet ”Regional Teacher’s Initiative” som genomförs i Afrika och till följd av vilket EU kommer att investera cirka 100 miljoner euro i utbildning i Afrika. Syftet med projektet är att påskynda lärarutbildningen i Afrika söder om Sahara. Finland deltar aktivt i projektet tillsammans med Frankrike, Tyskland och Belgien. I projektet efterfrågas särskilt aktörer inom lärarutbildningen, både vad gäller grundläggande utbildning och småbarnspedagogik samt fortbildning. Du hittar mer information om projektet här.